ภุลมโล

คิดฮอดแล้วเด๊ะ . ภูลมโล เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน2คืน VAN

ราคาเริ่มต้น 3,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Van

เขาค้อ – จุดชมวิวเขาค้อ-ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB  – Pino Latte Restaurant & Cafe – พระธาตุผาซ่อนแก้ว-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย – ด่านซ้าย – พระธาตุศรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน-ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุลสาขา2 – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 64, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 64, 09-11 ม.ค. 64, 16-18 ม.ค. 64, 23-25 ม.ค. 64, 30 ม.ค.-01 ก.พ. 64, 06-08 ก.พ. 64, 13-15 ก.พ. 64, 20-22 ก.พ. 64

วันแรก จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Restaurant & Cafe – พระธาตุผาซ่อนแก้ว (อาหารเที่ยง,เย็น)

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย แวะชม จุดชมวิวเขาค้อ สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ มองเห็นหุบเขาสูงใหญ่สลับกันไปมาอย่างสวยงามสวยงาม เดินทางสู่ ทุ่งกังหันลมเขาค้อ และ ไร่ GB ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ดอกทิวลิป ดอกเวอร์บีน่า ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นต้น (รวมค่าเข้าชมแล้ว)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Pino Latte Restaurant & Cafe ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว” เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มาพักกายพักใจในที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาที่แสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไปจนกระทั่งถึงเจดีย์ ทำให้ความสวยงามของที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

ที่พัก: Indigo Hotel เพชรบูรณ์ หล่มสัก/หล่มเก่าหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย – ด่านซ้าย – พระธาตุศรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ ภูลมโล (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ ยอดภูลมโล มีความสูง 1,680 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 5-20 องศา ตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เดิมเป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี ทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าม้ง ต่อมาทางอุทยานได้ทำข้อตกลงกับชาวม้งให้อาศัยอยู่และทำเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได้ แต่ต้องปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งไปด้วย แต่ปัจจุบันต้นกะหล่ำปลีไม่ได้มีแล้วเหลือเพียงต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หุบเขาสีชมพูที่ปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยหรือต้นพญาเสือโคร่งที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มทั่วพื้นที่
หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเต็มที่ช่วง เดือน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี และขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

เดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย นำท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสีแดงตามความเชื่อของชาวบ้าน ดังนั้นในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธีฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรักจึงไม่มีการฆ่าสัตว์บริเวณองค์พระธาตุ ทุกคนที่เข้าสักการะต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ “สีแดง” เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุ เนื่องจากสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า หมายเหตุ:ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งภายในและนอก จากนั้นนำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง” ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่หน้าวัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิ่งได้ แต่จะเป็นการวิ่งรถแบบ one way และร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

ที่พัก: เชียงคาน บูติคหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุลสาขา 2 – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า,เที่ยง,—)

05.30 น. นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ แก่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทอดตัวของแนวหิน ลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชม แก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัส บรรยากาศ ของริมน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดได้ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและหินก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับร้อยนับพันก้อน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

บ่าย นำท่าน แวะซื้อของฝากร้านของฝากไร่กำนันจุลสาขา 2 เป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม” และยังมีผลไม้ เช่น มัลเบอร์รี่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***********************