PKFD02-ADS 14-16 Jan 22

ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี 3วัน2คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 7,555 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PKT-FD-016 Tag:
สายการบิน: AirAsia

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว  Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค มีร้านคาเฟ่ย้อนอดีต ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม วัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต ให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัย ด้านบนเขาท่านสามารถถ่ายรูปชมวิวได้อย่างสวยงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาดซีฟู้ดราไวย์ แหล่งขายอาหารทะเลชื่อดัง

วันที่เดินทาง

31 ธ.ค.-01 ม.ค. 65, 21-23 ม.ค. 65, 19-21 ก.พ. 65, 14-16 ม.ค. 65, 24-26 ธ.ค. 64, 25-27 ก.พ. 65, 17-19 ธ.ค. 64

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ย่านเมืองเก่าPhuket old town -วัดฉลอง-พระใหญ่ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ
ตลาดซีฟู้ดราไวย์

09.00น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ
11.45น. บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4110
13.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ไกด์รอต้อนรับท่าน นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว  Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค มีร้านคาเฟ่ย้อนอดีต ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม วัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต ให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัย ด้านบนเขาท่านสามารถถ่ายรูปชมวิวได้อย่างสวยงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาดซีฟู้ดราไวย์ แหล่งขายอาหารทะเลชื่อดัง
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่พัก: Grand Supicha City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่2 ท่าเรือทับละมุ-ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (หินเรือใบ,เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง)-ท่าเรือทับละมุ-ที่พัก
08.00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์  นั่งเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน มีธรรมชาติบนชายฝั่งทั้งหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และความงามใต้ท้องทะเลสมบูรณ์ ด้านทิศเหนือของเกาะมีหินใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ อิสระให้ท่าน เล่นน้ำ ถ่ายรูป บนหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ ดำน้ำที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ จุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน
ดำน้ำจุดที่สอง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู จุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง ดำน้ำจุดที่สาม เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกันได้ เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงามเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เข้าที่พัก
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่พัก: Grand Supicha City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่3 จุดชมวิวเสม็ดนางชี-ร้านของฝากแม่จู้-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม นำท่านชมวิว ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูติค ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่พักทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนสามารถขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้ อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แวะซื้อของฝาก ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นชื่อมากมาย เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด เดินทางสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับ
16.20น. บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4113
17.50น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ