นครพนมม

นครพนม 3วัน1คืน Bus

ราคาเริ่มต้น 3,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: bus_PNG8635

นครพนม – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุมรุกขนคร  – พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถนนคนเดิน-พระธาตุท่าอุเทน  – พระธาตุประสิทธิ์  – พระธาตุมหาชัย – พระธาตุศรีคุณ – Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช  – แวะซื้อของฝาก

วันที่เดินทาง

04-06 ธ.ค. 63, 11-13 ธ.ค. 63, 18-20 ธ.ค. 63, 25-27 ธ.ค. 63

วันแรก ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
22.00 น. พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)

22.30 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 9 ชั่วโมง) แหล่งที่เที่ยวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่แท้จริง และยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วันสอง นครพนม – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุมรุกขนคร – พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถนนคนเดิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ ฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พุทธศตวรรตที่ 12 – 14 ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนมนั้นไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม และภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดธาตุเรณู อ.เรณู สร้างขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2461 ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปทองคำ ของมีค่ามากมาย และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ของนครพนม เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์อีกด้วย

นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน) (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) พระธาตุมรุกขนคร ประดิษฐาน ณ วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่เล็กกว่า สูง 50.9 เมตร มีความหมายว่าสร้างขึ้นเพื่อฉลองสิริราชสมบัติในหลวงทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และ จุด 9 นั้นหมายถึงรัชกาลที่ 9

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำทานเดินทางสู่ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) พระธาตุนคร ประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2465 มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 5.85 เมตร สูง 24 เมตร มีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม โดยภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคนอีกด้วย

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย – ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมบรรยาการโดยรอบสองฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ในการเดินทางมายันจังหวัดนครพนม ที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อ แม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก

พาท่านเดินทาง ถนนคนเดินนครพนม ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.
** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
พักที่ โรงแรม สยามแกรนด์ นครพนม หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
วันที่สาม พระธาตุท่าอุเทน – พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุมหาชัย – พระธาตุศรีคุณ – Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไป พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ลักษณะขององค์พระธาตุจำลองมาจาก พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กแต่สูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียรม่า เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

จากนั้นนำท่านไปยัง พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) พระธาตุประสิทธิ์ เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทรม มีเถาวัลย์ปกคลุม ถูกปล่อยทิ้งร้าง ภานในมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้มีลักษณะแบบพระธาตุพนม ต่อมาได้มีการนำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า และอรหันตธาตุ รวม 7 องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) พระธาตุมหาชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุองค์นี้ จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ วัดนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่สำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมและชาวอีสานทั่วไป

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ตั้งอยู่ในวัดธาตุศรีคุณ ไม่ไกลจากพระธาตุพนมมากนัก มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่ขนาดเล็กกว่าเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุองค์นี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ

นำท่านเข้า ร้าน Jungle Space Cafe & Bistro จ.นครพนม ให้บริการกาแฟ เค้ก เบเกอรี่ อาหารจานเดียว พิซซ่า เครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติ น่าไปเยือนหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวนครพนม
นำท่านเดินทางไปยัน พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช หน้าสำนักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ด้วย ตามที่ทราบกันว่าพี่น้องชาวไทย-ลาว มีความเชื่อผูกพัน อยู่กับองค์พญานาค เช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขง ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค ในฐานะที่เป็น ผู้ดูแลปักปักษ์รักษาแถบลุ่มน้ำโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม วัตถุประสงค์การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไท และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังต้องการยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่อีกจุดหนึ่งของภูมิภาคนี้

นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านของฝากเหรียญทอง นครพนม หมูยอของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งของกินเล่นและของฝาก ที่ใครมาที่มาแล้วต้องหิ้วติดไม้ติดมือไปฝากกัน สืบทอดความอร่อยกันมานานกว่า 40 ปี

13.00 น. นำท่านเดินทางออกจาก นครพนม
17.30 น. นำท่าน แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร
20.30 น. เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **