น่านไง เปิงใจ๋ขนาด… น่าน ปัว สะปัน สกาด บ่อเกลือ 3วัน 2คืน

น่านไง เปิงใจ๋ขนาด… น่าน ปัว สะปัน สกาด บ่อเกลือ 3วัน 2คืน FD

ราคาเริ่มต้น 7,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: NAN-FD-001
สายการบิน: AirAsia

ไฮไลท์!! เด็ดโปรแกรม
★เที่ยว แหล่งโอโซนดีเยี่ยม ปัว-บ่อเกลือ-สกาด ดินแดนแห่งท้องนา
★สักการะ พระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่งแห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดเก่าแก่ของน่าน
★ เช็คอินคาเฟ่วิวหลักล้านท่ามกลางหุบเขา หยุดเวลาคาเฟ่ , จักษ์กะพัฒน์
★ ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทยลื้อที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลําดวนผ้าทอ

วันที่เดินทาง

11-13 เม.ย. 64, 1-3 พ.ค. 64, 4-6 เม.ย. 64, 13-15 เม.ย. 64, 8-10 พ.ค. 64

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA – ท่าอากาศยานน่านนคร –
พระธาตุช้างค้ำ – อุโมงค์ต้นลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย
– กาดข่วงเมืองน่าน เที่ยง/เย็น
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศน่านนคร โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4312
11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่งเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์ สวยสดงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่งคำกลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคำกระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของจังหวัดน่านผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้นบ้านจำหน่ายมากมาย ท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทางจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านกาแฟชื่อดังในเมืองน่าน ร้านใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิวๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม
เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
นำทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านท่านที่สนใจสามารถไปช้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองได้ที่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ เป็นถนนคนเดินที่ไม่ยาวมาก จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจันทรประโชติ เยื้องๆ หน้าวัดภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ทำให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก อิสระให้ท่านเดิน เพลินๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านตามอัธยาศัย
ที่พัก: โรงแรมน้ำทองน่าน หรือระดับเทียบเท่ากัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สอง เดอะวิว@กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 – สะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ –
ชมวิวสะพานบ้านสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ – จุดชมวิวภูคา1715 – ถนนลอยฟ้า1256 – ปัว –
Slow na Café – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ
ที่พัก: ดอยสกาดหรือสะปันโฮมสเตย์  อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
เดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟตั้งอยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีบวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยม อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก อาจใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2ชั่วโมง ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกำลังนั่งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินที่ จุดชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลำธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บ้าน ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก นำท่านเดินทางสู่ หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย นำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือ สู่อำเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ยิ่งถ้าไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นหมอกหนาสวยสุดตา อำเภอปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา นำท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟ Slow na Café เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีการตกแต่งแปลงดอกไม้ทุ่งนา ทุ่งหญ้า สีสันหลากสีที่มีความสวยงาน ถ่ายรูปและอิสระซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว ด้านหน้าเป็นลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมดอยสะกาด หรือ สะปันโฮมสเตย์
ที่พัก: ดอยสกาด โฮมสเตย์ หรือสะปันโฮมสเตย์ (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สาม บ้านจักษ์กะพัฒน์ – ท่าวังผา – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)- Swensen’s @กาดน่าน – พระธาตุแช่แห้ง
– ร้านของฝาก OTOP น่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 อาหาร เช้า/เที่ยง/—

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศร้านกาแฟท่ามกลางภูเขาบ้านจักษ์กะพัฒน์ ร้านกาแฟวิวสวย ตั้งอยู่กลางหุบเขา ดอยสกาด ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ มีระเบียงให้นั่งชมวิวดอยสกาด ช่วงเช้าจะมีหมอกหรือช่วงหลังฝนตกบรรยากาศดีและสวยงามมาก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นเดินทางสู่อำเภอท่าวังผา นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Swensen’s @กาดน่านสร้างแบบผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อตัวอาคารเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ส่วนของชั้นสองออกแบบเป็นชานเรือนที่มีพื้นที่นั่งแบบโตก และระเบียงด้านนอกกลางแจ้งไว้นั่งกินไอศกรีมในยามค่ำคืน ขาดไม่ได้เลยกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังชื่อดังของน่าน “กระซิบรักบันลือโลก”เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน อันเป็นผลงานของหนานบัวผันจิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์จากนั้นนำท่านกราบสักการะวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ มีการจัดงานนมัสการพระธาตุในเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองน่านศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนโดยตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัวทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยวถือเป็นเอกลักษณ์ศิลปกรรมน่าน จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ร้านของฝาก OTOP ของน่าน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

18.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD4311
20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ