ภูเก็ตฟรี

บินตรงภูเก็ต ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช พีเรียตสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน SL

ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PKT-SL-004
สายการบิน: logo_large_SL

บินตรง เหมาลำ ฉลองวันหยุดยาว

ต้อนรับปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์

บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

พิเศษ !! น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม

วันที่เดินทาง

10-13 เม.ย. 64

วันที่ 1               สนามบินดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.50 น.           ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) (เนื่องจากเป็นชาร์ตเตอร์ไฟท์ เช่าเหมาลำ เวลาในการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้ และหมายเลขไฟท์บินจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 3-5 วัน)

10.15 น.           เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่เมืองภูเก็ต เมืองสำคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย

10.30 น.           นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิส หรือเลือกซื้อเครื่องประดับ อาหารทะเลแปรรูป

กลางวัน             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเกาะปันหยี(1)

จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน บนเกาะมีร้านขายของที่ระลึกจากชาวบ้านบนเกาะปันหยีมากมาย ด้านหน้าเกาะเป็นที่ตั้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ดัง เจมส์บอนด์ 007 จากฮอลลีวูด จนได้รับการเรียกขานว่า เกาะเจมส์บอนด์ ไปโดยปริยาย จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ

17.00 น.           นำท่าน Check in ที่ Phuket Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

เย็น                   อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ Chillva Market

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2               ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช เกาะราชา+เกาะเฮ+ซันเซต

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

09.30 น.           นำท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

10.30 น.           ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะราชาโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ถึงบริเวณอ่าวคอนแค หรืออ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ำ และตื่นตาตื่นใจไปกับการดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสีสัน

11.30 น.           ออกเดินทางจากอ่าวคอนแค หรือ อ่าวสยาม มุ่งหน้าสู่อ่าวปะตก สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโค้งอ่าวหาดทรายขาวละเอียด

12.00 น.           ออกเดินทางจากเกาะราชา มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

12.30 น.           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะเฮ (3)

14.30 น.           เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก เดินใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย และขี่เรือเร็ว (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

15.30 น.           รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และขนมทานเล่น)

16.30 น.           ออกเดินทางจาก กาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำที่อ่าวน้ำบ่อ

17.30 น.           นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก

18.00 น.           นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลง

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น                   อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ภูเก็ต | Phuket Walking Street “Lard-Yai”

พักที่ Phuket Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3               อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจเสริมได้

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)

OPTION A : ONE DAY TRIP เกาะพีพี ราคา 1,300 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมรถรับ-ส่งที่พัก)

09.30 น.           พบกัน ณ ท่าเรือส่วนตัว ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

10.00 น.           ออกเดินทางจากท่าเรือส่วนตัว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง

12.00 น.           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และช้อปปิ้งของที่ระลึก (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)

13.30 น.           มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเลย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ้ำรังนก แวะทำกิจกรรมดำน้ำชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

14.30 น.           ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะและอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปีค.ศ. 1999

15.30 น.           มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเทียบเรือส่วนตัว

16.20 น.           ถึงท่าเทียบเรือส่วนตัว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION B : ONE DAY TRIP สิมิลัน ราคา 2,300 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมรถรับ-ส่งที่พัก)

08.30 น.           พร้อมออกเดินทางด้วยเรือSpeed Boat จากท่าเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน

10.00 น.           เดินทางถึงเกาะ 7 (เกาะบายู) เพื่อดำน้ำตื้น

11.00 น.           เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) ä รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น.           ออกเดินทางไปยังเกาะ 9 (เกาะบางู) สถานที่ดำน้ำตื้นที่มีทั้งปลานานาชนิดที่หายากและปะการังหลากหลายสีสัน

14.00 น.           เดินทางไปยังเกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) เป็นสถานที่ตั้งของจุดชมวิว “หินเรือใบ” ที่ตั้งเด่นอยู่บนเกาะ

15.00 น.           ออกเดินทางจากเกาะ 8 กลับมายังท่าเรือ

16.00 น.           เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

เย็น                   อิสระรับประทานอาหารเย็น

พักที่ Phuket Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

 

 

วันที่ 4               วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-Ma Doo Bua cafe -แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินดอนเมือง

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

09.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ “วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต เล่ากันว่า ในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค  เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากถึงขนาดที่มีคนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นร้อยปีมาแล้ว แต่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และเมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กลางวัน             อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ย่านเมืองเก่า

บ่าย                  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่า” สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Ma Doo Bua cafe มา ดู บัว ร้านนี้อยู่ในโรงแรมแอทพันตา ภูเก็ต เหมาะกับการนั่งชิลล์ ถ่ายรูป บรรยากาศร้านชนะเลิศ อาหารมีทั้งคาว หวานและเครื่องดื่ม ที่นั่งก็มีให้เลือกหลายหลายมุมทั้ง indoor และ outdoor จุดขายที่นี่คือสระบัวกระด้ง หรือบัววิคทอเรีย สวยงามมาก ลูกค้าสามารถลงไปยืนบนใบบัวได้ รับน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. หรือสามารถใช้บริการถ่ายรูปกับโดรน ก็ได้ภาพสวยไปอีกแบบ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน ไม่รวมกับราคาทัวร์) จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ

19.00 น.           นำทานเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

23.00 น.           ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

 

00.25 น.           เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ