2133320

มาเต๊อะ ม่วนเน้อ!! เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3วัน2คืน FD

ราคาเริ่มต้น 6,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

มาเต๊อะ ม่วนเน้อ!! เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3วัน 2คืน
พักโฮมสเตย์แม่กำปอง 1 คืน เชียงใหม่ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564

วันที่เดินทาง

11-13 เม.ย. 64, 1-3 พ.ค. 64, 4-6 เม.ย. 64, 13-15 เม.ย. 64, 8-10 พ.ค. 64

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – The Giant
Chiangmai คาเฟ่กลางต้นไม้ อาหารเที่ยง/เย็น 

07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD4104

11.20 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ แม่กำปอง ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน หมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านแม่กำปอง โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ ลำธาร และน้ำตก ซึ่งมีอากาศดีตลอดทั้งปี ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นมาจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมลำธาร เรียกว่า ดอกกำปอง ที่หมู่บ้านแม่กำปองมีเสน่ห์ซ่อนอยู่ ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวบริเวณรอบๆสามารถเดินเล่นถ่ายภาพได้หลายจุด มีร้านค้า ร้านอาหาร แบบง่ายๆ ให้เลือกกินเลือกซื้อ จากนั้นพลาดไม่ได้ที่จะนำท่านแวะเช็คอินไจแอนท์คาเฟ่ คาเฟ่กลางต้นไม้ใหญ่ ที่คุณได้นั่งแล้วเหมือนลอยอยู่เหนือพื้น มีหลายโซนให้พักผ่อน และชมความงามวิวบนดอยหลักล้าน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
ที่พัก: โฮมสเตย์แม่กำปอง หรือระดับเทียบเท่ากัน หรืออำเภอใกล้เคียงที่พักคืนนี้เป็นแบบสไตล์โฮมสเตย์
ชาวบ้านแบบเรียบง่าย ไม่มีแอร์ อากาศที่แม่กำปองอากาศดีตลอดทั้งปี
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือกรณีที่พักโฮมสเตย์เต็มทางบริษัทขอปรับพักอำเภอใกล้เคียง หรือพักเมืองเชียงใหม่แทน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง Pongyang Jungle Coaster – ดอยม่อนแจ่ม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – พระธาตุดอยคำ ขอพรเทพทันใจ อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แอดเวนเจอร์พาร์ค ที่ขึ้นชื่อในเรื่องจังเกิ้ลโคสเตอร์หรือรถไฟเหาะในป่า แห่งแรกในประเทศไทย ที่ โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์ & แอดเวนเจอร์พาร์ค ที่ที่มีกิจกรรมสุดแอดเวนเจอร์ถึง 7 ประเภท และซิปไลน์ให้เล่นมากถึง 36 ฐาน นอกจากนี้ ยังมีคาเฟ่สุดชิลอย่างJungle De Cafeที่บรรยากาศดีและใกล้ชิดธรรมชาติมาก เหมาะสำหรับคนที่เหนื่อยจากกิจกรรมแล้วไม่อยากเดินทางไกลก็สามารถแวะพักจิบกาแฟในวิวหลักล้านได้ อิสระให้ท่านได้เล่นกิจกรรมและลิ้มรสเครื่องดื่มอย่างเต็มที่ (ราคาทัวร์ไม่รวมกิจกรรม อาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม เไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,046 เมตร ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรงบันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองน่ารัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สาม เชียงใหม่ – ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย – ลำปาง – กาดทุ่งเกวียน – วัดพระธาตุลำปางหลวง
– เชียงใหม่ – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหารเช้า/เที่ยง/–

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่6 )
นำท่านเดินทางสู่ จ.ลำพูน นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุหริภุญไชย ชมเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในล้านนา พระธาตุหริภุญชัย เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ใหญ่แห่งหนึ่งในอาณาจักรล้านนาไทย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช (ราชวงศ์รามัญ)ซึ่งครองเมืองหริภุญชัยราวพ.ศ. 1590 เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา พระเจ้าอาทิตยราชทรงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงสำคัญชั้นเอกของเมืองลำพูน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมศิลปกรรมและความสวยงามของวัดพระธาตุหริภุญชัย ด้วยรูปลักษณะทางศิลปกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะองค์พระธาตุซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ จึงทำให้องค์พระธาตุกลายเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านศิลปกรรมของล้านนา
จากนั้นเดินทางสู่กาดทุ่งเกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ อิสระให้เลือกซื้อตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่แวะร้านของฝากเลือกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD4117
21.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ8-10