ITH87 ฮูลาฮูล่า ลั้นลั้นลั้นล๊าไปทะเล… หลีเป๊ะ 4วัน2คืน

ฮูลาฮูล่า ลั้นลั้นลั้นล๊าไปทะเล… หลีเป๊ะ 4วัน2คืน BUS

ราคาเริ่มต้น 6,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: bus_PNG8635

เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะที่หาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สวยงาม

วันที่เดินทาง

22-25 ต.ค. 63, 10-13 ต.ค. 63, 09-12 ต.ค. 63, 04-07 ธ.ค. 63, 09-12 ธ.ค. 63, 10-13 ธ.ค. 63

วันแรก จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ

18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตรัง – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ -เกาะหลีเป๊ะ – หมู่บ้านชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ (อาหารเช้า(ติ่มซำ) / เที่ยง(แบบกล่อง) /เย็น)

เช้า เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

 รับประทานอาหารเช้า ณ เมืองตรัง (มื้อที่ 1) เมนูติ่มซำ

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.30 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา

 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แบบกล่องบนเรือ) (มื้อที่ 2)

เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดรซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอก จากนี้ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและยังมีปลาชุกชุม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะที่หาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มีหาดทรายขาวสะอาด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้ง หมู่บ้านชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
อิสระพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพัทยา เป็นหาดที่เรือทุกลำจอดรับส่งนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซท หรือ หาดประมง เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยว ที่มารอชมพระอาทิตย์ตก หาดอยู่ตรงข้ามกับเกาะอาดัง หาดนี้มีจุดเชื่อมกับหาดซันไรส์ ที่บริเวณ Mountain resort ถัดจาก Mountain resort ไปทางทิศตะวันตก และหาดซันไรส์ หรือ หาดชาวเล ดูพระอาทิตย์ขึ้น เป็นชายหาดที่สวยบนเกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ น้ำทะเลใส, ทรายขาว มีแนวต้นสนให้ร่มเงาตลอดหาด เหมาะกับการเล่นน้ำ สน๊อกเกิ้ลดูดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนหน้าหาด จุดชมปลาการ์ตูนจะอยู่ตั้งแต่รีสอร์ท Cast Away ไปจนถึงโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง หาดนี้ไม่ค่อยมีเรือวิ่งเข้าออกเหมือนหาดพัทยา บรรยากาศค่อนข้างสงบ อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะตามอัธยาศัย

หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก กัปตันเรือจะแจ้งลุกค้าอีกครั้งในวันเดินทาง

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

หลังทานอาหารเย็นอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของที่ระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินชม ทานอาหารตามอัธยาศัยหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก: Wapi Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม ดำน้ำชมปะการังรอบใน – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะราวี หาดทรายขาว – เกาะยาง – เกาะอาดัง (อาหารเช้า/เที่ยง (แบบกล่อง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)

ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือท้องถิ่น สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ร่องน้ำจาบัง จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดำน้ำของเกาะหลีเป๊ะ ใต้น้ำจะมีแท่งหินอยู่ทั้งหมด 5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดที่ปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถ้วยส้ม ฟองน้ำครกขนาดใหญ่ ดอกไม้ทะเลหลากสี และอีกหนึ่งยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก มีฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกว่ายหาอาหาร ปกติแล้วการชมปะการังอ่อนแบบนี้จะต้องดำน้ำลึก แต่ที่นี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดับที่ตื้นมาก ให้ท่านได้ชมความงามของปะการังเจ็ดสีที่มีชื่อเสียงของเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือก้อนหินหลากหลายก้อน หลากหลายขนาดเต็มไปทั้งหาด เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนขึ้นให้มีประกายแวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดที่เกาะหินงามจะเป็นหินลักษณะกลมมน มีสีเทาดำ โดยจะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปแช่งของเจ้าพ่อตะรุเตาว่า “ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะนานานัปการ” ด้วยความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นมาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจิตใจได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางไป เกาะราวี (หาดทรายขาว) มีชายหาดที่น้ำใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน้ำได้ และที่หาดนี้จะพบ หอยมือเสือมากมายหลากหลายสี มุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม้ และ ชิงช้าขอนไม้ที่ผูกไว้ตามใต้ต้นไม้ริมหาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) บนเกาะ (มื้อที่ 5)

บ่าย ออกเดินทางดำน้ำต่อที่ เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสีสวยงาม ด้านทิศเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา จากนั้นเดินทางไป เกาะอาดัง อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่ เกือบทั้งหมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นที่ส้องสุมโจรสลัด มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก: Wapi Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า/เที่ยง(อาหารกล่อง) /—)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระ

09.30 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

11.00น. ถึง ท่าเรือปากบารา เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหว่างทาง เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************