ITHA76 Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน

เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม 3วัน2คืน VZ

ราคาเริ่มต้น 8,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

ท่าอากาศสุวรรณภูมิ – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร-ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ชมซากูระ – ดอยสุเทพ-พระธาตุดอยคำ – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนใกล้เคียง – ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก

วันที่เดินทาง

01-03 ม.ค. 64, 17-19 ธ.ค. 63, 08-10 ธ.ค. 63, 29-31 ธ.ค. 63, 02-04 ม.ค. 64, 14-16 ม.ค. 64

วันแรก ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร ที่พักฝาง (อาหาร เที่ยง,เย็น)

04.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Viet Jet Air) ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.10 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ100

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง หรือที่ชาวแม่แตงเรียกว่าชลประทานได้แก่ แม่น้ำแม่งัด แม่น้ำแตง และแม่น้ำปิง นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายในวัดเต็มไปด้วย ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี หลากหลายขนาด อีกทั้งที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อวัดนี้เต็ม ๆ ว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ทั้งอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทอง โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระที่มีปฏิปทา จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอไชยปราการ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สลับ ที่ราบเชิงเขา เป็นอำเภอที่มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ และเป็นผู้นำเข้าไม้สนฮิโนกิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึ่งหลังจากบ้านไม้หอมฮิโนกิ และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากไม้สนฮิโนกิที่เขาริเริ่มร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ โปรเจ็กต์ถัดมาก็คือการพัฒนาพื้นที่ 83 ไร่ ฮิโนกิแลนด์ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง 6 หลัง เริ่มต้นจากอาคารซุ้มประตูทางเข้าที่จำลองประตูอสุนีของศาลเจ้าอาซากุสะ โดดเด่นด้วยโคมสีแดง เขียนด้วยตัวอักษรสีดำว่า คามินาริ (Kaminari-mon) ซึ่งเป็นชื่อของประตูตามต้นแบบ ถัดมาคือโถงต้อนรับที่ให้บริการเช่าชุดกิโมโน มีให้เลือกหลากสี หลายรูปแบบ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใส่ถ่ายรูปให้สอดคล้องกับบรรยากาศ ถัดมาจะพบกับอีกหนึ่งไฮไลต์คืออุโมงค์เสาโทริอิจำลองจำนวน 88 ต้น เชื่อมพื้นที่ส่วนหน้าเข้าสู่ด้านในของโครงการ ซึ่งอุโมงค์จะพาไปบรรจบกับลานด้านหน้าปราสาทฮิโนกิ ปราสาทที่สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิทั้งหลังตามแบบปราสาทดั้งเดิมของโชกุน โดยปราสาทแห่งนี้ได้จำลองมาจากปราสาททองคินคาคุจิในเมืองเกียวโตด้วยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ชั้นบนของปราสาทจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม (แกะสลักจากไม้สนฮิโนกิด้วยเช่นกัน) ปราสาทมี 4 ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่วางตัวล้อมรอบอำเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ด้านข้างของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคาร์ปขนาด 8 ไร่ และมีอาคารจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย คุณอนิรุทธ์ริเริ่มโครงการพร้อมกับการเปิดกิจการบ้านไม้หอมฯ โดยชักชวนชาวบ้านจากอำเภอไชยปราการ ฝาง พร้าว และแม่อาย กว่า 1,200 ครอบครัว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ต่อยอดจากการสกัดน้ำมันหอมในเนื้อไม้สนฮิโนกิ เช่น ที่นอนและหมอนเพื่อสุขภาพ สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แบบญี่ปุ่นที่ผลิตจากไม้ชนิดเดียวกันนี้ และยังมีคาเฟ่ให้บริการเครื่องดื่มและขนมจำหน่ายภายในโถงอาคารย้อนยุค นอกจากนี้ยังมีอาคารเจแปนทาวน์ จำหน่ายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น มีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับ เสิร์ฟโดยพ่อครัวจากแดนอาทิตย์อุทัย อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงามแบบญี่ปุ่นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่อำเภอฝาง

จากนั้นเดินทางสู่ สวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามที่ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจนเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของ ชาวเมืองฝาง เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง อิสระให้ท่านชม ถ่ายภาพและเลือกซื้อของฝากจากทางสวนตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมอำเภอฝาง
ที่พัก: โรงแรมต้นฝาง/อำเภอฝางระดับ 3ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา2000 –ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค. ต้น ม.ค.) – ดอยสุเทพ ที่พักเมืองเชียงใหม่ (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

นำท่านเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตอเบอร์รี่พันธุ์ 80 ที่มีรสชาติดี รสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งซึ่งออกดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสับเปลี่ยนกันตลอด เพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปี แปลงไม้ผล เป็นไม้ผลเขตหนาวที่ปลูกในสถานีฯ อ่างขาง ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ กีวี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอร์รี่ สาลี่ พลับ ซึ่งในการปลูกไม้ผลในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการหลวง และเป็นที่ถ่ายละครเรื่องธรณีนี่นี้ใครครอง อิสระให้ท่านชมความงดงามของพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลเมืองหนาวนานาพันธุ์ เช่นโรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ต้นบ๊วย สวนบอนไซนานาชนิดและให้ท่านเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากุระออกดอกที่สวยงาม มีดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเบ่งบานริมทางขึ้นดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยแล้วก็ยังมี “ซากุระญี่ปุ่น” ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ ต้น “เชอร์รีไต้หวัน” ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อปี 2551 ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นและเชอร์รีไต้หวันจำนวนกว่า 5,000 ต้น โดยใช้การเพาะเมล็ดเป็นวิธีขยายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอกนางพญาเสือโคร่ง ซากุระญี่ปุ่น และเชอร์รีไต้หวันจะออกดอกให้ได้ชมตามจุดต่าง ๆ เช่น ภายในสวน 80 ด้านหน้าอาคารสโมสรอ่างขาง สวนแปดสิบ สวนกุหลาบอังกฤษ สวนสมเด็จ และตลอดเส้นทางเดินรถขาออกฝั่งโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักสถานีฯ อ่างขาง นอกจากนี้บริเวณริมถนนทางขึ้นไปสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งสูงใหญ่ที่ออกดอกสีชมพูหวานริมถนนสองข้างทางเป็นดังอุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่งอันสวยงาม รวมถึงตามไหล่เขาซอยข้างตลาดขายของหน้าสถานีเกษตรฯ อ่างขางก็มีต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกสีชมพูสวยงาม

จากนั้นนำชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล ให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆตามอัธยาศัย หลักๆจะมี2จุดคือ ด้านบนตรงบริเวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาด้านล่าง นอกจากนี้มีร้านชาบริการให้นักท่องเที่ยวดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้ สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,046 เมตร ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรงบันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองน่ารัก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมเมืองเชียงใหม่

ที่พัก:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม พระธาตุดอยคำ – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนอื่นๆใกล้เคียง – ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาหาร เช้า,เที่ยง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น

จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบสโลว์ไลฟ์เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้สีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด ที่นี่มีบริการให้เช่าชุดชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) และชุดชนเผ่า เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า ชุดละ 50 บาท(ไม่รวมในค่าทัวร์) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม้ I Love Flower Farm นำท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งดอกไม้ที่ได้ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามกว้างขวาง มีดอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอร์ที่ปลูกสลับสับเปลี่ยนกันออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม (กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษัทอาจจะมีสลับเปลี่ยนเที่ยวสวนอื่นๆใกล้เคียงในเส้นทางแทนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ การบาน ร่วงโรยของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คเด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้

นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คเด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้

นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

20.20น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ121
21.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

********************