ITH000 เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4วัน 2คืน

เพชรบูรณ์ เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน2คืน VAN

ราคาเริ่มต้น 5,555 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Van

จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ – คิงคองเขาค้อ –  ไร่ GB ทุ่งกังหันลม – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก – ที่พักหล่มสัก/หล่มเก่า เพชรบูรณ์-จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก – อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด – อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน – พักเชียงคาน -ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด – บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือ สกายวอล์คเชียงคาน – Crystal Box Coffee – ร้านของฝาก

วันที่เดินทาง

04-07 ธ.ค. 63, 09-12 ธ.ค. 63, 10-13 ธ.ค. 63, 18-21 ธ.ค. 63, 20-23 พ.ย. 63, 27-30 พ.ย. 63

วันแรก พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ

23.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ – คิงคองเขาค้อ – ไร่ GB ทุ่งกังหันลม – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก – ที่พักหล่มสัก/หล่มเก่า เพชรบูรณ์ (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

เช้า เดินทางถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง และพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย นำท่านไปชมสามารถชมทะเลหมอกแบบ 360 องศา และชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวเขาที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่ เขาย่า ที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิอย่างสวยงาม รวมถึงผืนป่าของเขาค้อและเส้นทางถนนที่ทอดยาวมายังจุดชมวิวที่อยู่เบื้องล่าง

 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ คิงคองเขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ มีทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า นอกจากนี้ภายในพื้นที่ของจุดชมวิวยังมีมุมถ่ายภาพที่น่ารักมากมาย ทั้งแปลชิงช้า รูปปั้นยอดมนุษย์ต่าง และมุมของดอกไม้เมืองหนาวและดอกหญ้าพริ้วไหว รวมทั้ง ร้านกาแฟ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย(ไม่รวมค่าเข้าด้านใน 40 บาท) ไร่ GBและทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ดอกทิวลิป ดอกเวอร์บีน่า ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า 10 บาท) นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว” เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มาพักกายพักใจในที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาที่แสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไปจนกระทั่งถึงเจดีย์ ทำให้ความสวยงามของที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

จากนั้นเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ภูทับเบิก นำท่านไปชมวิวแบบ 360 องศาที่ภูทับเบิก วึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความสูงถึง 1,768 จากระดับน้ำทะเล มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี ที่นี่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว คือกะหล่ำปลีลูกกลม ที่รายล้อม ปกครองอาณาเขตภูเขาบริเวณหลายต่อหลายลูก กะหล่ำปลีจะปลูกอยู่2ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม อิสระถ่ายรูปชื่นชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานเย็น (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักแรมหล่มสัก/หล่มเก่า เพชรบูรณ์

ที่พัก: The Sunnery Ville หรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม เพชรบูรณ์ – จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก – อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด – อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน – พักเชียงคาน (อาหารเช้า,เที่ยง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางสู่ จ.เลย นำชมท่าน พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย นำท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสีแดงตามความเชื่อของชาวบ้าน ดังนั้นในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธีฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรักจึงไม่มีการฆ่าสัตว์บริเวณองค์พระธาตุ ทุกคนที่เข้าสักการะต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์”สีแดง” เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุ เนื่องจากสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า หมายเหตุ:ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งภายในและนอก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อำเภอภูเรือ เที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ให้ท่านชมวิวธรรมชาติที่สวยงามท่านจะสามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน สามารถเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มีอากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ สามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต หากท่านใดสนใจจะเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคน สีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช อิสระถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เดิมวัดพระกริ่งปรเมศร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอภูเรือ เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ที่องค์พระปฏิมากรนี้ มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมากโดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สักที่ถูกนำมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง

จากนั้นนำท่านสู่วัดป่าห้วยลาด เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระสัพพัญญู เป็นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาว องค์ขนาดใหญ่สวยงามด้านบน จะเป็นที่ตั้ง ของ วิหารสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ใช้ปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เชียงคาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างซึ่งเห็นได้จากโบสถ์ ที่มีหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัถตุที่สำคัญมีหลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิมและทุกวันพระรวมถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาวัดนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งมีทั้งชาวเชียงคานเองรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ที่ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทภูควายเงิน ให้ท่านได้สักการะรอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน ในอดีตเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่จะมาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้ ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริง ๆ เท่านั้น จากหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัด ได้ระบุไว้ว่าวัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตร สำหรับสิ่งที่น่าสนใจ ในบริเวณวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห่งนี้ ก็คือรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอักษรจารึก รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสีพระพุทธ รูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่และตามพระวรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็ก ๆ ให้ได้สักการะและสิ่งที่โดดเด่น สะดุดตาต่อผู้มาเยือนอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ปูนปั้นรูปควายเงินที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถทางเข้าวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แก่งคุดคู้ ให้ท่านชมทัศนียภาพและดูดด่ำธรรมชาติริมฝั่งโขง ลักษณะแก่งคุดคู้เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยว มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามากมายบริเวณรอบๆ จากนั้นนำท่านเข้าที่พักเช็คอินเก็บสัมภาระ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง” ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่หน้าวัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิ่งได้ แต่จะเป็นการวิ่งรถแบบ one way และร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก: เชียงคานฮิลล์รีสอร์ทหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด –บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือสกายวอล์คเชียงคาน – Crystal Box Coffee – ร้านของฝาก (อาหารเที่ยง)

05.30น. นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน อิสระให้ท่านได้เลือกทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

08.00น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ยังสืบสานตำนานและประเพณีวัฒนธรรมไทดำให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมา รูปแบบบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของชาวไทดำ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นสถานที่รวมกลุ่มทำงานหัตถกรรม งานฝีมือของชาวบ้านอีกด้วย ที่เรียกชื่อว่า ไทดำ เพราะนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำ ซึ่งสีดำที่ใช้ย้อมสีเสื้อผ้ามาจากต้นห้อมหรือต้นคราม ที่นี่เป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการทำงานด้านหัตถกรรม ซึ่งหลักๆ ก็จะทำการทอผ้าด้วยวิธีแบบเดิม และดัดแปลงตัดผ้าเป็นผ้าคลุม ผ้าถุง เสื้อ ไว้สำหรับขายให้นักท่องเที่ยวสามารถอุดหนุนเป็นของฝากของที่ระลึกได้ นำท่านสู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราว และเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ของชาวไทดำที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม จุดเด่นของที่นี่ก็คือ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามลงตัวทีเดียว
หมายเหตุ:เดือนตุลาคมหรือกรณีสกายวอล์คเชียงคานเปิดให้เข้าชมแล้วจะเปลี่ยนจากเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาดและบ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำเป็นสกายวอล์คเชียงคานแทน
สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

นำท่านสู่ Crystal Box Coffee เป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักๆร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวๆ มีบ่อน้ำเล็กด้านนอกทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อิสระเลือกซื้อทานเครื่องดื่มถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางกลับให้ท่าน แวะซื้อของฝาก หลากหลายชนิดเช่น ผลไม้สด สินค้าออแกนิค อาหารแปรรูป ปลาส้ม มะขาม ขนมของฝากต่างๆมากมาย

จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
***********************