บึงกาฬฬฬ

เลาะนำกันบ่…เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3วัน2คืน VAN

ราคาเริ่มต้น 3,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Van

เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB -Pino Latte คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน  -พักเชียงคาน-ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ Sky Walk – วัดหินหมากเป้ง Sky Walk – วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส – วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง -พักบึงกาฬ-บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – น้ำตกถ้ำพระ – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง

05-07 ธ.ค. 63, 27-29 พ.ย. 63, 18-20 ธ.ค. 63, 25-27 ธ.ค. 63, 10-12 ธ.ค. 63

วันแรก จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte คาเฟ่ -พระธาตุผาซ่อนแก้ว – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน (อาหารเที่ยง,เย็น)

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย เดินทางสู่ ไร่ GBและทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ดอกทิวลิป ดอกเวอร์บีน่า ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นต้น (รวมค่าเข้าชม 10 บาท)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว” เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มาพักกายพักใจในที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาที่แสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไปจนกระทั่งถึงเจดีย์ ทำให้ความสวยงามของที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)

ถึง จ.เลย นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง” ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่หน้าวัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิ่งได้ แต่จะเป็นการวิ่งรถแบบ one way และร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ที่พักเชียงคาน ระดับ 3 ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-แก่งคุดคู้-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ Sky Walk- วัดหินหมากเป้ง Sky Walk-วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส- วัดไทยโพนพิสัย- วัดอาฮง-บึงกาฬ (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

06.00 น. นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะ ที่จะมาชมแห่งคุดคู้ที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น ทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงยาวเป้นสายเห็นเมืองสังข์ทอง และแขวงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน และชมความงามของ สกายวอล์ค (Sky Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น้ำโขง มีทางเดินพื้นกระจก มองเห็นแม่น้ำโขงอย่าง งดงามซึ่งทางวัดได้จัดเจ้าหน้าที่มา คอยดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพื่อความปลอดภัยและเนื่องจากวัดหินหมากเป้ง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่วัดให้สำรวมกิริยา วาจา อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เป็นการรบกวนทั้งพระและผู้มาปฏิบัติธรรม

จากนั้นเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกาย เดิมเรียกกันว่า วัดผีผิว ไม่ปรากฎหลักฐานเมื่อแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก นำท่านชม วัดไทย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย และยังมี รูปปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ 100 ปี ในคืนหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่า มีหญิงชาย ร่างกายสีดำมานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ ณ บริเวณวัดไทย ท่านเจ้าอาวาสจึงดำริสร้างสิ่งแทนโลกบาดาล สร้างถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ภายในมีถ้ำจำลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมือง นอกจากนี้ บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทย เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย ซึ่งในวันออกพรรษา 15 ค่ำเดือน 11 ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ตำนานแห่งพญานาค นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200 เมตร บริเวณนี้จะมีน้ำจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน้ำหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น เมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทั้งวัน จึงทำให้เชื่อว่าที่นี่คือ จุดที่เป็น สะดือแม่น้ำโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลำน้ำโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน้ำ กลุ่มหินมีชื่อเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้ำปลาสวาย นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทำการประมงด้วย และยังเป็นจุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นจำนวนมาก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) เมนูพิเศษหมูกะทะ

ที่พักบึงกาฬ ระดับ 3 ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม บึงกาฬ- ภูสิงห์- หินสามวาฬ- น้ำตกถ้ำพระ – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า,เที่ยง,—)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน ซึ่งน้ำในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนั่นเอง และเมื่อมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทราย แม่น้ำโขง และขุนเขาของเมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนป่าอีกด้วย ชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำที่สามารเล่นเป็นสไลเดอร์ได้ ทำให้เล่นน้ำกันในลำธารกันได้อย่างสนุกสนาน แต่น้ำตกจะมีน้ำมากในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้นตุลาคม เท่านั้น หากมาในช่วงเดือนอื่นน้ำค่อนข้างน้อยมาก
(กรณีเทศกาลวันหยุดยาว น้ำตกถ้ำพระอาจจะมีการจำกัดจำนวนการเข้า หรือการจราจรติดขัดมากทาง บริษัทขอปรับเปลี่ยนเที่ยววัดภูทอกแทน)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

นำท่าน แวะซื้อของฝาก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

***********************