563351

แพ็กเกจภูเก็ต เกาะเฮ พักThe Beach Heights ( หาดกะตะ)

ราคาเริ่มต้น 3,499 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PKT-PKG-014 Tag:
สายการบิน:

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใครมีโอกาสมาที่ภูเก็ตต้องแวะมาถ่ายรูปที่แหลมพรหมเทพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง

มีนาคม-พฤกษภาคม 64

วันแรก สนามบินภูเก็ต – ทัวร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต
เข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )
………. น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย (** คนขับรถตู้ภูเก็ตมารอรับ**)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่น
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร พระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระใหญ่ภูเก็ต พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่บนยอดเขา สวยเด่นเห็นเป็นสง่าแม้ว่าจะมองจากที่ไกลๆ พระใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ด้วยความสูงกว่า 45 เมตร ซึ่งประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว บริเวณฐานพระยังเป็นจุดชมวิว 360 องศา สามารถมองเห็นได้รอบภูเก็ต และเกาะน้อยเกาะใหญ่ ถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกที่เมื่อมาภูเก็ตแล้วต้องแวะมาที่นี่
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมแพ็กเกจตามที่ท่านเลือก )

วันที่สอง ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)

……. น. ถึงจุดเช็คอิน “ออฟฟิศนิกรมารีน เช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์

……. น. ล่องเรือ “เซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน” ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ สู่ “กาฮังบีช” เกาะเฮ

…….น. เดินทางถึง “กาฮังบีช” ทัวร์ไกด์นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และ รับฟังข้อมูล และ บริการต่าง ๆ ณ กาฮังบีช ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารฝูงนกเงือกที่คอยบินมาทักทาย ขณะอยู่บนเกาะ “ลูกค้าทุกท่านสามารถนั่งเก้าอี้ชายหาดฟรี และเบิกอุปกรณ์เล่นน้ำจากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ ลูกค้าสามารถว่ายน้ำชมปะการังน้ำตื้น จากบริเวณหน้าชายหาดได้ ” และที่กาฮังบีช มีกิจกรรมทางน้ำคอยให้บริการลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม), ไดฟ์วิ่ง (ดำน้ำลึก),ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล) (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง บริการพร้อมเครื่องดื่ม และผลไม้

16.00 น. ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำตื้นจากเรือ 1 จุด (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

17.00 น. จากนั้นล่องเรือเพื่อรอชม “พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ” ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

19.00 น. ล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล
นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมแพ็กเกจตามที่ท่านเลือก )
วันที่สาม จุดชมวิว 3 อ่าว – แหลมพรหมเทพ – แวะซื้อของฝาก – สนามบินภูเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 3 อ่าว จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางฝั่งตะวักตก จุดชมวิวนี้จะมองเห็นวิว 3 อ่าว หาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ และหาดกะรน จะเป็นแบบโค้งแบบเสี้ยวพระจันทร์ติดต่อกัน 3 อ่าว แบบเห็นแนวภูเขา การไล่โทนสีของสีน้ำทะเล สวยงามอย่างมาก จุดนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยจ้าา

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใครมีโอกาสมาที่ภูเก็ตต้องแวะมาถ่ายรูปที่แหลมพรหมเทพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
…… น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ