น่าน

แพ็กเกจ แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน 3 วัน 2 คืน PKG

ราคาเริ่มต้น 3,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: NAN-PKG-006 Tag:
สายการบิน:

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน

วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์-พฤกษภาคม 64

วันแรก สนามบิน จ.น่าน – เฮือนฮังต่อ – วัดมิ่งเมือง – ศาลพระหลักเมืองน่าน
ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย – เข้าสู่ที่พัก

…… น. เดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..
……. น. เดินทางถึงสนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ( คนขับรถตู้จะนำท่านออกเดินทาง )

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮังต่อ คาเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอดดอยเมืองน่าน ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทำให้ได้กาแฟสายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา ทริปปิก้า เหมาะสำหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่แตกต่าง ทำให้ได้ดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง ภายในร้านยังมีเครื่องดื่มจากชา และ เบเกอรี่ ให้เลือกทานมายมาย

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา แบบ 180 องศา
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ดิอิมเพลส น่าน หรือ น้ำทองน่าน โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว
วันที่สอง อ.ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟไทลื้อ – ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดชมวิว1715 – บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)

นำท่นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ที่ต้องถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชม ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) ที่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กลางมีนาคม และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย

ช่วงเวลาที่ควรมาเที่ยว
ช่วงปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) : เป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติมีความสวยงามมากที่สุด ตอนเช้ามีโอกาสเจอทะเลหมอกที่จุดชมวิว 1715 มากที่สุด สามารถถ่ายแสงเช้าล่าแสงเย็นได้
หน้าหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) : เป็นช่วงที่สามารถสัมผัสอากาศหนาวได้อย่างเต็มที่ ช่วงนี้มีโอกาสเจออากาศหนาวระดับเลขตัวเดียวได้ไม่ยาก ท้องฟ้าช่วงนี้ส่วนใหญ่แจ่มใส สามารถล่าแสงเช้าเฝ้าแสงเย็น เก็บน้องดาวได้ในแบบที่ไม่ต้องลุ้นท้องฟ้าเปิด/ปิดเลย แต่อาจต้องลุ้นทะเลหมอกนิดหน่อย โดยเฉพาะช่วงจังหวะลมหนาวลงมาแรงบางทีทะเลหมอกก็ไม่มี

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า “เกลือภูเขา” ซึ่งชาวบ้านจะนำมา
บริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ เปิดแค่ 3วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก ขอแนะนำ คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ำเงี้ยว
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ดิอิมเพลส น่าน หรือ น้ำทองน่าน โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว
วันที่สาม พระบรมธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” – ร้านกาแฟ Erabica Coffee – ซื้อของฝาก กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆการงานเจริญก้าวหน้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด ต้นลีลาวดีเรียงกันเป็นแนวยาว อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ที่ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee

นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค อาหารอร่อย บรรยากาศดี
สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน โดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูก
บนดอยสวนยาหลวง ทางร้านมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ
……….. เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน….. เที่ยวบิน ……..
……….. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ