1693910727011 (1)

ทัวร์เกาหลี COLORFUL LEAVES KOREA 5D3N (YP)

ราคาเริ่มต้น 29,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือ  สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะ และหนอนสะบัด

วันที่เดินทาง

08 พ.ย. 66 – 12 พ.ย. 66, 15 พ.ย. 66 – 19 พ.ย. 66, 22 พ.ย. 66 – 26 พ.ย. 66, 1 พ.ย. 66 – 5 พ.ย. 66

1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติอินชอน
19.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายทัวร์ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการเช็คชื่อ และผูกแท็กกระเป๋าเดินทาง จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะคอยอำนวยความสะดวกเพื่อนำท่านเช็คอิน
22.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Premia YP 602 (22.45-05.55+1) ** มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มเสิร์ฟบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง **

2 เกาะนามิ – ฮวาดัม โบทานิก การ์เด้น
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Namiseom Island) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “Winter Love Song” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลี และเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า บรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูดังแห่งเมืองชุนชอน ทัคคาลบี หรือไก่ผัดเผ็ด เป็นอาหารยอดนิยมของชาวเกาหลีใต้ โดยนำไก่หั่นเต๋าหมักไปผัดในซอสที่มีส่วนประกอบของโคชูจังกับมันเทศ กะหล่ำปลี ใบเพริลลา ต้นหอม ต็อก และส่วนผสมอื่นๆ)
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ ฮวาดัม โบทานิก การ์เด้น หรือสวนป่าฮวาดัม (Hwadam Botanic Garden) สวนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามในทุกช่วงเวลาของปี แต่จะสวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ภายในสวนมีทั้งหมด 17 ธีมด้วยกันอาทิ สวนมอส สวนบอนไซ ป่าเบิร์ช และแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย แต่ละโซนมีสัตว์ และพันธุ์ไม้นานาชนิด มีพืชแปลกใหม่ปลูกในประเทศมากกว่า 4,300 ชนิด กระจายอยู่ทั่วสวนดื่มดำไปกับธรรมาชาติ และสีสันของฤดูใบไม้ร่วง ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้อื่นๆ นานาพันธุ์ที่จะผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีส้มสลับเหลืองแดงไปทั่วทั้งหุบเขา (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าโมโนเรล ประมาณ 4,000 – 8,000 วอน)
ㆍ เส้นทางที่ 1 นั่งโมโนเรลจากสถานี 1 ไปยังสถานี 2 เป็นเส้นทางที่จะพาไปยังหอดูดาวเส้นทางกลับลงมา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 60 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 4,000 วอน / เด็ก 3,000 วอน)
ㆍ เส้นทางที่ 2 นั่งโมโนเรลจากสถานี 1 ไปยังสถานี 3 เป็นเส้นทางที่จะพาไปยังพื้นที่สวนบอนไซ เส้นทางกลับลง มาระยะเวลาประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 6,000 วอน / เด็ก 5,000 วอน)
ㆍ เส้นทางที่ 3 นั่งโมโนเรลไป-กลับ เส้นทางนี้จะพาไปรอบๆ สวนพฤกษศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (ราคา ผู้ใหญ่ 8,000 วอน / เด็ก 6,000 วอน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูบูลโกกิ หรือ หมูผัดซอสสไตล์เกาหลี โดยส่วนผสมสำหรับการทำบุลโกกิ ประกอบด้วย ซอสโชยุ กระเทียมสับ หอมใหญ่ ต้นหอม พริกไท น้ำมันงา น้ำตาลทราย โคชูจัง และลูกสาลี่ ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เนื้อหมักมีความนุ่มเด้งขึ้น ทานคู่กับเคียงตามแบบเกาหลี และข้าวสวยร้อนๆ)
พักที่ KOREA TOURIST HOTEL SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์คอสเมติค – ย่านฮงแด (คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือ สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะ และหนอนสะบัด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี มีหมู ไก่ เนื้อ ผักและเครื่องเคียง ท่านสามารถกินแบบซีรี่ย์เกาหลี ที่นำเนื้อสัตว์ เครื่องเคียงมาห่อกับผักเคียง)
นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง ศูนย์คอสเมติค (Cosmetic Shop) ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลาย แบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย
อิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดัง ย่านถนนฮงแด (Hongdae Market) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น และเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย …943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ์ให้ใส่ถ่ายรูป ท่านจะได้สัมผัสรรยากาศในโลกของแฮร์รี่ได้แบบชิลๆ
ค่ำ อิสระในการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
พักที่ L’ART GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (พัก 2 คืน)
4 ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังเคียงบกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (Herb Shop) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบว่า “พระราชวัง คยองบกกุง” เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูบูเดจิเก หรือหม้อไฟเกาหลีมีต้นกำเนิดในสมัยสงครามเกาหลี ในตอนนั้นทหารอเมริกันที่มาช่วยเกาหลีใต้ทำสงครามสู้รบได้นำเสบียงมาจากบ้านเกิด มีทั้งทูน่ากระป๋อง ไส้กรอก แฮมกระป๋องและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ อาหารเหล่านี้ได้ถูกแจกจ่ายให้ทหารเกาหลีที่อดอยากเพราะขาดแคลนอาหารด้วย ทหารเกาหลีจึงนำแฮม ไส้กรอก มักกะโรนี และวัตถุดิบต่าง ๆ มาใส่รวมกับมาม่าเกาหลีที่ตัวเองมีอยู่ จากนั้นปรุงรสด้วยโคชูจังจนกลายเป็นเมนูยอดฮิต ที่มีชื่อว่า “บูเดจิเก (부대찌개)”
จากนั้น นำท่านชมขั้นตอนการทำสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก
อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (Duty Free) พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอางกระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong) เป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้ง ที่เต็มไปด้วยร้านรวงขายสินค้านานาชนิด รวมไปถึงร้านอาหารหลากหลายประเภท ทั้งอาหารเกาหลี และอาหารจานด่วนนานาชาติ และเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโซล ยังมีร้านอาหารรถเข็นแนว Street Food เป็นสถานที่ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ อิสระในการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
พักที่ L’ART GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (พัก 2 คืน)

5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ๊อกเก็ตนามู – สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์ – ล็อตเต้ เวิลด์ –
ซุปเปอร์ มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น นำท่านชม “ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่ นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหาร และยา
นำท่านเดินทางสู่ สตาร์ฟิลด์ โคเอ็กซ์ มอลล์ (Starfield Co-ex Mall) ที่นี่เป็นที่ตั้งของศูนย์การประชุมศูนย์การค้า โรงแรม ห้างช้อปปิ้งมอลล์ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นแหล่งอเนกประสงค์ ที่สมาชิกครอบครัวทั้งหมดสามารถเพลิดเพลินได้ ห้างสตาร์ฟิลด์ โคเอ็กซ์มอลล์ (Starfield Coex Mall) ตั้งอยู่ที่นี่ เป็นที่รู้จักในนามของห้องสมุดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยชั้นหนังสือสูง 13 เมตร จากพื้นไปจรดเพดาน ยังมีภัตตาคารชื่อดัง ร้านค้าหรูหรา และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สถาบันศิลปะการแสดง และอื่นๆ
นำท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้ เวิลด์ ทาวเวอร์ (Lotte World Tower) นั้นเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และแหล่งวัฒนธรรม ที่สนองตอบต่อการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม, สำนักงาน, หอศิลป์ และในส่วนของล็อตเต้เวิลด์มอลล์ (Lotte World Mall, 롯데월드몰) ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะทำให้คุณสนุก ไปกับการเลือกซื้อสินค้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งบันเทิงแบบครบครัน อันได้แก่ Aquarium, Lotte Mart, Lotte Hi-mart, Lotte Concert Hall, Lotte Cinema, ร้านอาหารหลากหลาย และ Avenue ห้างสรรพสินค้าหรู ที่มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูคัมจาทัง หรือเล้งแซ่บสไตล์เกาหลี เป็นต้มซุปกระดูกหมูของเกาหลี เป็นอาหารที่รสชาติถือว่าถูกปากคนไทยที่สุด อร่อย วิธีทานคัมจาทังให้อร่อยคือต้องวางโทรศัพท์ลงก่อน จากนั้นใส่ถุงมือพลาสติกที่ทางร้านเตรียมให้ แล้วหยิบกระดูกมาแทะ แทะ แทะ และแทะ สลับกับซดซุปร้อนๆ ทานพร้อมเครื่องเคียงกิมจิ และผักที่เป็นเครื่องเคียง
จากนั้น นำท่านแวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพืช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
17.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Premia (YP) เที่ยวบินที่ YP 601 (17.10-21.15)
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง **