ภูเก็ต

แพ็จเกจ Le Méridien Khao Lak Resort & Spa PKG

ราคาเริ่มต้น 2,490 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PKT-PKG-013 Tag:
สายการบิน:

ราคาแพ็คเก็จรวม
1. ที่พัก Le Méridien Khao Lak Resort & Spa 2 วัน 1 คืน (ที่พักติดทะเล พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง)
2. ฟรี รถเก๋ง 1 คัน รับรถที่สนามบิน **ลูกค้ารับรถและขับเอง**
3. อาหาร 2 มื้อ (เช้า 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ )

วันที่เดินทาง

ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 64

วันที่ โปรแกรมเดินทาง
1 ลูกค้ามาถึงสนามบินภูเก็ตด้วยตนเอง รับรถจากเจ้าหน้าที่ ที่สนามบิน **ลูกค้าต้องมีใบอนุญาติใบขับขี่เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับรถ**
-ลูกค้าขับรถถึงที่พักด้วยตนเอง เช็คอิน 14.00 หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม
-รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม 1 มื้อ พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ
2 เช้าทานอาหารที่โรงแรม 1 มื้อ เตรียมตัวกลับ เช็คเอ้าท์ที่โรงแรม ขับรถไปสนามบินคืนรถให้ทางเจ้าหน้าที่ เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ