ผลการค้นหา: ยุโรป

 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G584
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นำชมจ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 63,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G603
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – ตุลาคม 67

  ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,995 ฿
  รหัส : EUR-SV-G623
  วันที่เดินทาง

  20 พ.ค. 67 – 27 พ.ค. 67, 23 ก.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

  นำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ พร้อมกับเดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่ ขึ้นยอดเขาดังของสวิส ดังนี้ เจนีวา เมืองสำคัญอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลัคเลมอง Lac Leman หรือ Lake Geneva ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว มองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 73,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G637
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – ตุลาคม 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 139,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G648
  วันที่เดินทาง

  21 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67, 10 พ.ย. 67 – 18 พ.ย. 67

  นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากนั้น ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทำให้เป็นหนึ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 95,900 ฿
  รหัส : ENG-EK-G041
  วันที่เดินทาง

  5 ต.ค. 67 – 13 ต.ค. 67, 21 ก.ย. 67 – 29 ก.ย. 67, 12 ต.ค. 67 – 20 ต.ค. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ (Newcastle upon Tyne) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองนิวคาสเซิล (Newcastle)” ศูนย์กลางของการค้าขนแกะและต่อมาเป็นเหมืองถ่านหินอันดับต้นของประเทศ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16  นิวคาสเซิลได้รู้จักในชื่อของเมืองต่อเรือ โดยเป็นศูนย์กลางการต่อเรือที่สำคัญของโลกแห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-GF-G679
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม Como ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโมที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์สูงตระหง่านอันงดงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมทะเลสาบโคโม Como Lake ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 149,900 ฿
  รหัส : EUR-TG-G691
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – มีนาคม 68

  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ Train & Mountain (ชมจุดอันซีน Landwasser Vieduct) นั่งรถไฟชมวิว เส้นทางที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 5 ขบวน 1. เส้นทาง Bernina Express: ชมเส้นทางสวยงาม ของชายแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 2. เส้นทาง Albula Line: ระหว่างเมือง St.Moritz...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 75,555 ฿
  รหัส : EUR-SV-G706
  วันที่เดินทาง

  9 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67

  ย่านเมืองเก่านีซ (Old Nice) หรือ Vieille Ville เต็มไปด้วยตึกอาคารโบราณสีสันสดใสและตรอกซอกซอยที่มีร้านค้าและร้านอาหารอยู่ตามมุมต่างๆ ให้เลือกสรร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณ คาสเซิล ฮิลล์ ตลอดมาจนถึง จัตุรัสมาเซน่า ย่านเมืองเก่านีซนับว่าเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่สำคัญในเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารนีซ (...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 75,555 ฿
  รหัส : EUR-AI-G720
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นครโบราณขนาดเล็กดั่งเทพนิยาย โดยมีแม่น้ำวัลตาวา(Vltava) ไหลผ่านและล้อมรอบเมืองไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมือง เหมือนกับหยดน้ำ นอกจากนี้บ้านและอาคารทุกหลังล้วนใช้หลังคาสีส้มแดง ทำใ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 82,900 ฿
  รหัส : EUR-OS-G736
  วันที่เดินทาง

  16 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67, 6 พ.ย. 67 – 13 พ.ย. 67, 20 พ.ย. 67 – 27 พ.ย. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) พาเที่ยวชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองท...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 77,777 ฿
  รหัส : EUR-WY-G751
  วันที่เดินทาง

  25 ธ.ค. 67 – 1 ม.ค. 68, 30 ธ.ค. 67 – 6 ม.ค. 68

  จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวไฮไลท์ ของเทือกเขา Dolomites ณ ซานตา แมดดาเลนา Santa Maddalena (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) ถ่ายรูปกับหนึ่งจุดไฮไลต์ด้วยวิวยอดเขาแปลกตาอีกแห่งหนึ่งในโดโลไมท์ ณ โบสถ์ Santa Maddalena โบสถ์ที่ถือเป็นสถานที่ไฮไลต์ทที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุด ในอุทยานโดโลไมท์ มีวิ...
  คลิ๊กโปรแกรม