สุดยอดปราสาทพลาดไม่ได้

เมืองพระนคร… นครวัด…นครธม สามชื่อที่ผู้คนอาจสับสนว่าหมายถึง ปราสาทไหนกันแน่
…..นครวัด หรืออังกอร์วัด หมายถึง ปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 มีบารายหรือคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ครองพื้นที่มากกว่า 1 กิโลเมตร
…..นครธม หรืออังกอร์ธม แปลว่า เมืองใหญ่หรือเมืองหลวง เป็นอาณาบริเวณที่อยู่ทางเหนือของนครวัด มีกำแพงและบารายล้อมรอบทั้งสี่ด้าน กำแพงทุกด้านมีซุ้มประตูเข้าเมือง ซึ่งมีปรางค์รูปใบหน้าอยู่เหนือประตู ภายในอาณาเขตกำแพงมีปราสาทน้อยใหญ่หลายหลัง โดยมีปราสาทบายอนเป็นศูนย์กลาง
…..ส่วนคำว่า เมืองพระนคร หรือเมืองพระนครหลวง หมายถึง เมืองหลวงของอาณาจักรเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งหมดสี่เมืองซ้อนกันอยู่ในบริเวณนี้ตามลำดับการสร้างอาณาจักรคือ
…..- เมืองพระนครหลวงแห่งแรกมีศูนย์กลางอยู่บริเวณพนมบาแค็ง เรียกว่า “ยโศธรปุระ”
…..- เมืองพระนครหลวงแห่งที่ 2 อยู่บริเวณปราสาทแม่บุญตะวันออก มีศูนย์กลางคือ ปราสาทแปรรูป
…..- เมืองพระนครหลวงแห่งที่ 3 เชื่อว่า อยู่แถวปราสาทบาปวน
…..- สุดท้ายย้ายมาสร้างนครธม ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทบายอน นับเป็นเมืองสุดท้าย
…..ดังนั้น “เมืองพระนคร” ในปัจจุบันจึงหมายถึงปราสาทน้อยใหญ่ทุกปราสาท ที่อยู่ในอาณาบริเวณตั้งแต่บารายตะวันตกถึงบารายตะวันออก และเหนือปราสาทพระขรรค์ลงมาจนถึงแนวป่าด้านใต้ของนครวัด ซึ่งก็คือ “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองพระนคร” (Angkor Archaeological Park) ที่ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 16 ที่เมือง ซานตาเฟ สหรัฐอเมริกา เป็นมรดกโลกลำดับที่ 668
…..สุดยอดปราสาทพลาดไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวต้องชมเป็นลำดับแรก เมื่อเดินทางมาถึงเมืองพระนครแล้ว ได้แก่ ปราสาทนครวัด , ปราสาทบายอน, ปราสาทบันทายสรี

บทความอื่นๆ