โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • europe-banner-v3

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป Planet Holidays

เป็นทัวร์ยุโรปคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ยุโรปเป็นเมืองในฝัน อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สเปน

รับจัดกรุ๊ปเหมายุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : PAR-WY-K002
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 65 – พฤษจิกายน 65

  เช็คอินแลนด์มาร์คและช้อปปิ้งแบบจุใจที่ปารีส   ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีส ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น้ำแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช ช้อปปิ้งแบบจุใจ Benlux duty fre...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : ENG-TR-005
  วันที่เดินทาง

  15-20 พ.ค. 65, 5-10 มิ.ย. 65, 19-24 มิ.ย. 65, 1-6 พ.ค. 65, 10-15 ก.ค. 65, 24-29 ก.ค. 65, 7-12 ส.ค. 65, 21-26 ส.ค. 65, 11-16 ก.ย. 65, 25-30 ก.ย. 65, 2-7 ต.ค. 65, 9-14 ต.ค. 65

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (SALISBURY) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง อย่างชัดเจน ก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,990 ฿
  รหัส : GER-TK-K011
  วันที่เดินทาง

  กันยายน-มีนาคม 2566

  กำหนดการเดินทาง      กันยายน-มีนาคม 2566 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,990 ฿
  รหัส : ITA-SQ-024
  วันที่เดินทาง

  8-14 ต.ค. 65, 12-18 พ.ย. 65, 31 ธ.ค.-06 ม.ค. 66

  นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Armani, Borsalino, Luisa Spagnoli, Bric’s, Tod’s, Swarovski, Stefanel, Massimo Dutti เป็นต้น...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : BEN-TK-K010
  วันที่เดินทาง

  กันยายน – มีนาคม 2566

  กำหนดการเดินทาง       กันยายน – มีนาคม 2566 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,988 ฿
  รหัส : PAR-WY-K001
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 65 – ธันวาคม 65

  วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรมที่พัก เช้า เที่ยง เย็น 1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ✈ ✈ û Mercure Velizy Paris หรือเทียบเท่า 2. ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย -ล่องเรือบาโตมูช ร้านปลอดภ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : EUR-EY-K001
  วันที่เดินทาง

  22-29 ต.ค. 65, 9-16 ต.ค. 65, 20-27 พ.ย. 65, 10-17 ก.ย. 65, 5-12 ธ.ค. 65, 27 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66, 28 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66, 29 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66

  วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม เช้า เที่ยง เย็น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 2 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : NET-BR-K002
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 65 – มกราคม 66

  วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม เช้า เที่ยง เย็น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล   Hotel Park Plaza Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 2 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : FRA-SQ-049
  วันที่เดินทาง

  12-18 ต.ค. 65, 22-28 ต.ค. 65, 3-9 มิ.ย. 65, 12-18 ส.ค. 65, 16-22 ก.ย. 65, 13-19 ก.ค. 65

  น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่าย สินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : NED-EY-005
  วันที่เดินทาง

  20-27 มิ.ย. 65, 22-29 ส.ค. 65, 29 ส.ค.-05 ก.ย. 65

  นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : EST-TK-001
  วันที่เดินทาง

  13-19 ก.ย. 65

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของ แม่น้ำเนริสและ แม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี ทางยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุสเป็นมร...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,999 ฿
  รหัส : ITL-EY-K003
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – พ.ย. 65, ธ.ค. 65 – ม.ค. 66

  บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) EY407 BKK(สุวรรณภูมิ) – AUH(อาบูดาบี) 19.30 – 23.10 EY085 AUH(อาบูดาบี) – FCO(โรม) 01.40 – 05.50 EY088 MXP(มิลาน) – AUH(อาบูดาบี) 09.25 – 19.45 EY402 AUH(อาบูดาบี) – BKK(สุวรรณภูมิ) 22.35 – 08.05 ...
  คลิ๊กโปรแกรม