โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • europe-banner-v3

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป Planet Holidays

เป็นทัวร์ยุโรปคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ยุโรปเป็นเมืองในฝัน อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สเปน

รับจัดกรุ๊ปเหมายุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก “063-539-3965”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,888 ฿
  รหัส : EUR-SV-G709
  วันที่เดินทาง

  9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 23 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก  มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างเสร็จกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด มีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,900 ฿
  รหัส : EUR-TK-G562
  วันที่เดินทาง

  27 มิ.ย. 67 – 3 ก.ค. 67

  จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G602
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กันยายน 67

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,777 ฿
  รหัส : EUR-SV-G719
  วันที่เดินทาง

  27 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68, 29 พ.ย. 67 – 6 ธ.ค. 67

  นำท่านชม จัตุรัส Piazza De Ferrari ศูนย์กลางของเมือง Genoa มีน้ำพุขนาดใหญ่อยู่กลางจัตุรัส และโดยรอบก็จะเป็นอาคารสำคัญต่างๆ ของเมือง เช่น ธนาคาร, สำนักงานของรัฐบาล, Palazzo Ducale วังเก่าที่ปัจจุบันทำเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะ และ Teatro Carlo Felice (Theatre Carlo Felice) โรงโอเปราที่มีรูปปั้นของคีตกวี...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G608
  วันที่เดินทาง

  18 ก.ย. 67 – 24 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67, 17 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67

  ออสเตรีย เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ พระราชวังฮอฟบวร์ก พระราชวังเชินบรุนน์ เยือนเมืองอินส์บรูค ชมหลังคาทองคำ เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองฟุสเซนเมืองลูกกวาด เมืองเคมพ์เทิน สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G592
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กรกฏาคม 67

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G639
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กรกฏาคม 67

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,559 ฿
  รหัส : EUR-SV-G619
  วันที่เดินทาง

  7 ต.ค. 67 – 14 ต.ค. 67

  ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้ มิลาน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-SV-G700
  วันที่เดินทาง

  4 ธ.ค. 67 – 10 ธ.ค. 67, 13 พ.ย. 67 – 19 พ.ย. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 32 กม. / 30 นาที) เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด                   อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม อาทิ เช่น Patek Ph...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-EY-G568
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  เที่ยวแบบจุใจครบทุกไฮไลท์ 3 ประเทศดัง                 อิตาลี        เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด               สวิส        พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา เที่ยวเมืองล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G500
  วันที่เดินทาง

  16 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67, 11 ก.ย. 67 – 18 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 17 ต.ค. 67

  เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองมิวนิก ชมโอลิมปิกทาวเวอร์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมปราสาทปราก ถนนทองคำ จัตุรัสกลาง เมืองเบอร์โน พิพิธภัณฑ์ Moravian Museum สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา ฮัง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-GF-G679
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม Como ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโมที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์สูงตระหง่านอันงดงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมทะเลสาบโคโม Como Lake ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอั...
  คลิ๊กโปรแกรม