โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • georgia-banner-v3

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “063-539-3965”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,990 ฿
  รหัส : GEO-TK-G113
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสถานีรถไฟและสนามบินที่ใหญ่ในเขตเมือง เป็นท่าเรือสำคัญและศูนย์กลางการค้าในภาคที่ติดชายทะเลดำ มีอากาศร้อน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,990 ฿
  รหัส : GEO-TK-G114
  วันที่เดินทาง

  26 มิ.ย. 67 – 3 ก.ค. 67, 27 มิ.ย. 67 – 4 ก.ค. 67

  นำท่านถ่ายรูปกับ อัลฟาเบ็ททาวเวอร์ (ALPHABET TOWER) เป็นอาคารสูงที่ตั้งอยู่ในเมือง Batumi ของประเทศจอร์เจีย อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์และเป็นอนุสรณ์ให้กับอักษรอัลฟาเบ็ตที่ใช้ในภาษาจอร์เจีย มีความสูงประมาณ 130 เมตรและมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกับอาคารสูงทั่วไป ส่วนบนของอาคารเป็นโครงสร้างท...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,900 ฿
  รหัส : GEO-GF-G101
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ตุลาคม 67

  เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,900 ฿
  รหัส : GEO-GF-G106
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 58,888 ฿
  รหัส : GEO-G9-G109
  วันที่เดินทาง

  25 ธ.ค. 67 – 1 ม.ค. 68, 28 ธ.ค. 67 – 4 ม.ค. 68, 29 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68

  วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย สร้างราวศตวรรษที่ 11 เป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 58,888 ฿
  รหัส : GEO-G9-G119
  วันที่เดินทาง

  25 ธ.ค. 67 – 1 ม.ค. 68, 28 ธ.ค. 67 – 4 ม.ค. 68, 29 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68

  สวยงามของอ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มใช้ ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลัง ที่เป็นโบสถ์เ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : GEO-TK-G121
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

  บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วย...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : GEO-TK-T002
  วันที่เดินทาง

  ม.ค. – ธ.ค. 67

  นำท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : GEO-TK-G120
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ชมจตุรัส Piazza Square ที่สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุเสาวรีย์เจ้าหญิงมีเดีย (Statue of Medea) อนุเสาวรีย์เจ้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,900 ฿
  รหัส : GEO-TK-G102
  วันที่เดินทาง

  27 ก.ค. 67 – 3 ส.ค. 67, 12 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี Gori (ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อดีตเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต และเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน Joseph Stalin จอมเผด็จการที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20...
  คลิ๊กโปรแกรม