โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • Georgia

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : GFF-GF-022
  วันที่เดินทาง

  3-8 พ.ย. 62, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 17-22 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-023
  วันที่เดินทาง

  27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasal...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,333 ฿
  รหัส : GFF-EK-029
  วันที่เดินทาง

  26 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 24-29 ต.ค. 62, 05-10 ธ.ค. 62, 10-15 มี.ค. 63, 11-16 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-028
  วันที่เดินทาง

  3-8 ธ.ค. 62, 05-10 ธ.ค. 62, 3-8 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 11-16 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์เจีย หลังจากนั้นท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจังหวดคาร์ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับ ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-026
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 62-มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่าน ชมป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริม แม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : GFF-QR-030
  วันที่เดินทาง

  25-29 ต.ค. 62, 16-20 ต.ค. 62, 24-28 ต.ค. 62, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62, 4-8 พ.ย. 62, 13-17 พ.ย. 62, 15-19 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-019
  วันที่เดินทาง

  27 ต.ค.-01 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4W...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-034
  วันที่เดินทาง

  1-7 ธ.ค. 62, 22-28 ต.ค. 62, 2-8 ธ.ค. 62, 7-13 พ.ย. 62, 21-27 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี เมืองถ้ำอัพลิสต์ซิเค กอรีพิพิธภัณฑ์สตาลิน ป้อมนาริกาลา ป้อมอนานูริ คาซเบกี นั่งรถ 4WD ไปโบสถ์สมินดา ซาเมบา ซิกห์นากิ คาวาเรลี ชิมไวน์เลิศรส มิชเคทา พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา และ นั่ง 4WD สู่ภูเขาคาซเบกี ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-024
  วันที่เดินทาง

  18-25 ต.ค. 62, 3-10 ต.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-033
  วันที่เดินทาง

  27 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 10-17 พ.ย. 62, 17-24 พ.ย. 62, 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 05-12 พ.ย. 62, 26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 8-15 ธ.ค. 62, 22-29 ธ.ค. 62, 19-26 ม.ค. 63, 16-23 ก.พ. 63, 1-8 มี.ค. 63, 8-15 มี.ค. 63, 15-22 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย - เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (M...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-027
  วันที่เดินทาง

  22-29 ต.ค. 62

  ทัวร์จอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำ คูรา Kuraหรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค กรุงทบิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-036
  วันที่เดินทาง

  04-11 ธ.ค. 62, 12-19 พ.ย. 62, 22-29 ก.พ. 63, 19-26 มี.ค. 63, 15-22 ม.ค. 63, 8-15 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านชม วิหารซีโอนี (Siony Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูก สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถู...
  จองเลย