โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • Georgia

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : GFF-GF-022
  วันที่เดินทาง

  3-8 พ.ย. 62, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 17-22 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-053
  วันที่เดินทาง

  08-12 ธ.ค. 62

  ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหารGeorgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงาม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 ฿
  รหัส : GFF-TK-050
  วันที่เดินทาง

  27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 1-6 พ.ย. 62, 15-20 พ.ย. 62, 21-26 พ.ย. 62, 25-30 ต.ค. 62, 08-13 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,992 ฿
  รหัส : GFF-PS-038
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 08-11 ธ.ค. 62

  ทัวร์จอร์เจีย สัญลักษณ์ของจอร์เจีย Gergeti Trinity Church โบสถ์โบราณกลางหุบเขา ::: สัมผัสความหนาว ท่ามกลางหิมะหนานุ่ม ณ ลานสกีชื่อดัง สนุกสนานเพลิดเพลินเต็มอิ่ม ชมวัฒนธรรมเก่าแก่ วิหาร l โบสถ์ l ป้อมปราการ เดินทางโดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ (PS) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-043
  วันที่เดินทาง

  28 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 26-31 ธ.ค. 62, 21-26 พ.ย. 62, 23-28 ม.ค. 63, 30 ม.ค.-04 ก.พ. 63, 20-25 ก.พ. 63, 06-11 ก.พ. 63, 19-24 มี.ค. 63, 05-10 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ- คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมคว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-023
  วันที่เดินทาง

  27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasal...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,333 ฿
  รหัส : GFF-EK-029
  วันที่เดินทาง

  26 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 24-29 ต.ค. 62, 05-10 ธ.ค. 62, 10-15 มี.ค. 63, 11-16 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-028
  วันที่เดินทาง

  3-8 ธ.ค. 62, 05-10 ธ.ค. 62, 3-8 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 11-16 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์เจีย หลังจากนั้นท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจังหวดคาร์ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับ ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,990 ฿
  รหัส : GFF-TK-048
  วันที่เดินทาง

  27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 1-6 พ.ย. 62, 15-20 พ.ย. 62, 21-26 พ.ย. 62, 25-30 ต.ค. 62, 24-29 ต.ค. 62, 05-10 ธ.ค. 62, 06-11 ธ.ค. 62, 08-13 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : GFF-TK-051
  วันที่เดินทาง

  19-24 ม.ค. 63, 20-25 ธ.ค. 62, 28 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 18-23 ก.พ. 63, 12-17 มี.ค. 63, 1-6 ก.พ. 63, 17-22 ก.พ. 63, 16-21 มี.ค. 63, 09-14 ก.พ. 63, 26 มี.ค.-01 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านชม เมืองทบิลิซี (TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย อี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : GFF-EK-026
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 62-มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่าน ชมป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริม แม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : GFF-QR-030
  วันที่เดินทาง

  25-29 ต.ค. 62, 16-20 ต.ค. 62, 24-28 ต.ค. 62, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62, 4-8 พ.ย. 62, 13-17 พ.ย. 62, 15-19 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | ...
  จองเลย