โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • georgia-banner-v3

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “063-539-3965”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,995 ฿
  รหัส : GEO-G9-G110
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – กันยายน 67

  ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ที่มีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมิตควารี นำท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ได้แก่ ทบิลิซี่ เมือง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,995 ฿
  รหัส : GEO-G9-G095
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – พฤษภาคม 67

  ทบิลิซี่               เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี คาซเบกี            คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : GEO-G9-G108
  วันที่เดินทาง

  กุมภาพันธ์ 67 – พฤษภาคม 67

  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (The Joseph Stalin Museum) ผู้นำคนสำคัญของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวในวัยเด็ก และข้าวของเครื่องใช้ของท่านสตาลินเอาไว้ ของที่หาชมได้แค่ที่นี่คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งเลนินของสตาลิน (Order of Lenin), death mask ของสตาลิน รวมไปถึงบ้านหล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,990 ฿
  รหัส : GEO-G9-G115
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่เมืองแห่งประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิดบุคคลสำคัญของอดีตผู้นำโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่มีบทบาทนําในสงครามรุกรบที่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 43,333 ฿
  รหัส : GEO-G9-G107
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – ธันวาคม 67

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่ว...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 ฿
  รหัส : GEO-GF-G085
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  นำท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : GEO-GF-G111
  วันที่เดินทาง

  พฤศจิกายน 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลีซี (TBILISI) ชื่อเดิมของทบิลีซีคือ “ทิฟลิส” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคูราและกลายเป็นเมืองสำคัญของประเทศจอร์เจียตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 นับตั้งแต่สมัยที่ยังมีกษัตริย์ปกครอง ด้วยความที่ทบีลิซีเป็นเมืองระหว่างยุโรปและเอเชีย ทำให้ได้รับวัฒนธรรมหลากหลายทบิลีซีในทุกวันนี้คาคร่ำไปด้วยร้านอาหา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : GEO-GF-G086
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – พฤษภาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านเล็กน่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 สามารถชื่นชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสถาปัตยกรรมและสีสันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซห์นากีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้ร...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,991 ฿
  รหัส : GEO-GF-G100
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – พฤษภาคม 67

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ถนนชาดินี่ (Shardini Street) ถนนคนเดินย่ายเมืองเก่า เป็นแหล่งศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและสังคมของกรุงทบิลิซี อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับสะพานสันติภาพ (Bridge Of Peace) สะพานข้ามแม่น้ำคูราที่ใช้เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ โดยตัวสะพา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,999 ฿
  รหัส : GEO-TK-G097
  วันที่เดินทาง

  11 พ.ค. 67 – 18 พ.ค. 67, 15 พ.ค. 67 – 22 พ.ค. 67, 26 พ.ค. 67 – 2 มิ.ย. 67, 14 มิ.ย. 67 – 21 มิ.ย. 67

  นำท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส(COLCHIS) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 นำท่านสู่ มหาวิหารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็นทัศนี...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,999 ฿
  รหัส : GEO-TK-G098
  วันที่เดินทาง

  1 มิ.ย. 67 – 8 มิ.ย. 67, 6 มิ.ย. 67 – 13 มิ.ย. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,999 ฿
  รหัส : GEO-TK-G103
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ธันวาคม 67

  นำทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นำท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าว...
  คลิ๊กโปรแกรม