โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • georgia-banner-v3

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,990 ฿
  รหัส : GA-TK-K005
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – ธ.ค. 65

  วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม เช้า เที่ยง เย็น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล       2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี  – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมื...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,999 ฿
  รหัส : GFF-TK-026
  วันที่เดินทาง

  4-11 มิ.ย. 65, 5-12 มิ.ย. 65, 1-8 มิ.ย. 65, 8-15 มิ.ย. 65, 22-29 มิ.ย. 65, 7-14 มิ.ย. 65, 27 มิ.ย.-04 ก.ค. 65

  มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** วัคซีนที่เดินทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 ฿
  รหัส : GFF-TK-024
  วันที่เดินทาง

  11-18 ส.ค. 65, 1-8 พ.ค. 65, 13-20 พ.ค. 65, 16-23 มิ.ย. 65, 21-28 ก.ค. 65, 15-22 ก.ย. 65

  นำท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 ฿
  รหัส : GFF-TK-028
  วันที่เดินทาง

  11-18 ส.ค. 65, 1-8 มิ.ย. 65, 6-13 ก.ค. 65, 16-23 มิ.ย. 65, 21-28 ก.ค. 65, 15-22 ก.ย. 65

  นำท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,988 ฿
  รหัส : GFF-TK-013
  วันที่เดินทาง

  11-18 ส.ค. 65, 28 พ.ค.-04 มิ.ย. 65, 11-18 มิ.ย. 65, 18-25 มิ.ย. 65, 9-16 ก.ค. 65, 23-30 ก.ค. 65, 6-13 ส.ค. 65, 20-27 ส.ค. 65, 3-10 ก.ย. 65, 17-24 ก.ย. 65, 24 ก.ย.-01 ต.ค. 65, 8-15 ก.ค. 65, 22-29 ก.ค. 65, 2-9 มิ.ย. 65, 3-10 มิ.ย. 65, 2-9 ก.ค. 65, 5-12 ส.ค. 65, 12-19 ส.ค. 65, 13-20 ส.ค. 65, 9-16 พ.ค. 65, 12-19 ก.ค. 65

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,990 ฿
  รหัส : GEO-TK-K008
  วันที่เดินทาง

  กรกฏาคม – กันยายน 2565

  ทัวร์จอร์เจีย Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 20.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 23.00  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินท...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,999 ฿
  รหัส : GFF-TK-001
  วันที่เดินทาง

  26 ธ.ค.-02 ม.ค. 65, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 65, 13-20 ธ.ค. 65

  นำทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นำท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าว...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,888 ฿
  รหัส : GEO-TK-K011
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 65 – ธันวาคม 65

  FLIGHT: DEPARTURE:           TK069   BKK-IST   23:00-05:15 TK390   IST-BUS   06:55-09:40 RETURN:  TK383   TBS-IST   17:30-19:00 TK068   IST-BKK   01:45-15:25...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,990 ฿
  รหัส : GEO-TK-K007
  วันที่เดินทาง

  2-9 ธันวาคม 65, 4-11 ธันวาคม 65, 6-13 ธันวาคม 65, 11-18 ธันวาคม 65, 13-20 ธันวาคม 65, 10-17กันยายน 65, 5-12 ตุลาคม 65, 10-17 ตุลาคม 65, 13-20 ตุลาคม 65, 20-27 ตุลาคม 65, 23 – 30 ตุลาคม 65, 27 – 03 พฤศจิกายน 65, 4-11 พฤศจิกายน 65, 8-15 พฤศจิกายน 65, 11-18 พฤศจิกายน 65, 18-25 พฤศจิกายน 65, 22-29 พฤศจิกายน 65, 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 65

  เที่ยวคุ้ม ไม่ย้อนทาง เข้าบาทูมี กลับทบิลิซี่ นั่งรถ 4WD สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชมเมือง ทบิลิซี่ เมนูพิเศษ ขนมปังหน้าชีส อาหารไทย 1 มื้อ และ อาหารจีน 1 มื้อ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,999 ฿
  รหัส : GA-TK-K004
  วันที่เดินทาง

  ก.ย. 65 – ธ.ค. 65

  บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) TK 069 BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิสตันบูล) 23.00 – 05.10+1 TK 390 IST(อิสตันบูล) – BUS(บาทูมี่) 06.45 – 09.35 TK 383 TBS(ทบิลิซี) – IST(อิสตันบูล) 17.25 – 18.55 TK 068 IST(อิสตันบูล) – BKK(สุวรรณภูม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,999 ฿
  รหัส : GEO-TK-K009
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 65

  บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) TK 069 BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิสตันบูล) 23.00 – 05.10+1 TK 378 IST(อิสตันบูล) – BTS(ทบิลิซี) 06.30 – 09.45 TK 393 BUS(บาทูมี่) – IST(อิสตันบูล) 20.25 – 21.30 TK 068 IST(อิสตันบูล) – BKK(สุวรรณภูม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,999 ฿
  รหัส : GFF-TK-029
  วันที่เดินทาง

  9-16 ก.ค. 65, 23-30 ก.ค. 65

  เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาตูมี Batumi ประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่าชายทะเลและเป็น หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองบาตูมีนั้นตั้งอยู่ติดทะเลด า อยู่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาตูมียังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมือง ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา โดยได้มีการปรั...
  คลิ๊กโปรแกรม