โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • georgia-banner-v3

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “063-539-3965”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T031
  วันที่เดินทาง

  01 พ.ย. 65 – 05 พ.ย. 65, 15 พ.ย. 65 – 19 พ.ย. 65, 22 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65, 29 พ.ย. 65 – 03 ธ.ค. 65, 08 พ.ย. 65 – 12 พ.ย. 65

  วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ชมเมืองทบิลิซี -ป้อมปราการนาริคาล่า (กระเช้าไฟฟ้า) อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – ย่านเมืองเก่า – โรงอาบน้ำแร่โบราณ (ภายนอก) - ถนนชาเดอนี เมืองซิกนากี – วิหารบอดี - โรงบ่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T032
  วันที่เดินทาง

  27 ธ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65, 06 ธ.ค. 65 – 10 ธ.ค. 65, 13 ธ.ค. 65 – 17 ธ.ค. 65, 01 พ.ย. 65 – 05 พ.ย. 65, 15 พ.ย. 65 – 19 พ.ย. 65, 20 ธ.ค. 65 – 24 ธ.ค. 65, 22 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65, 29 พ.ย. 65 – 03 ธ.ค. 65, 08 พ.ย. 65 – 12 พ.ย. 65

  กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้ มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย ป้อมปราการนาริคาล่า – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ โรงอาบน้ำแร่โบราณ – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ – ทบิลิซี อิสระช...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T036
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – เม.ย. 66

  ทบิลิซี่-เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่-ไร่ไวน์ Villa Mosavali ชิมไวน์ 3 ชนิด-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์) – Mother of Georgia โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – ช้อปปิ้งย่า...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T028
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – ก.พ. 66

  กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้ มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทบิลิซี ป้อมปราการนาริคาล่า – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ  โรงอาบน้ำแร่โบราณ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T030
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 65 – เม.ย. 66

  ทบิลิซี่-เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่-ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย ป้อมอนานูรี–อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย-นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้-สกีรีสอร์ทเมืองกูดาอูริ ขึ้น Cable Car หรือ สกีลิฟท์ ชมวิวเทือกเขาหิมะ-ทบิลิซี่-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-S026
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – มี.ค. 65

  วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) วันที่สอง            กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้ วันที่สาม           เมืองกูดาอูรี – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค่ – กรุงทบิลิซี่ – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,990 ฿
  รหัส : GA-TK-K005
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – ธ.ค. 65

  วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม เช้า เที่ยง เย็น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี  – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี I...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,888 ฿
  รหัส : GEO-XJ-009
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – ธ.ค. 65

  บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T033
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – มี.ค. 66

  วันที่1            กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) วันที่2           กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ - มิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ วันที่3           เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี วันท...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T015
  วันที่เดินทาง

  01 พ.ย. 65 – 07 พ.ย. 65, 06 พ.ย. 65 – 12 พ.ย. 65, 15 พ.ย. 65 – 21 พ.ย. 65, 20 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65, 29 พ.ย. 65 – 05 ธ.ค. 65

  กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองคาซเบกี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – เมืองบอร์โจมิ พระราชวังสีฟ้า (ฟิรูซา) – สวนน้ำแร่ธรรมชาติ – เมืองอาคาลห์ซี – ปราสาทราบาติ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – เ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,888 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T003
  วันที่เดินทาง

  04 ธ.ค. 65 – 10 ธ.ค. 65, 01 พ.ย. 65 – 07 พ.ย. 65, 20 ต.ค. 65 – 26 ต.ค. 65, 06 พ.ย. 65 – 12 พ.ย. 65, 15 พ.ย. 65 – 21 พ.ย. 65, 20 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65, 29 พ.ย. 65 – 05 ธ.ค. 65, 13 ธ.ค. 65 – 19 ธ.ค. 65, 15 ต.ค. 65 – 21 ต.ค. 65, 18 ธ.ค. 65 – 24 ธ.ค. 65, 20 ธ.ค. 65 – 26 ธ.ค. 65

  บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ Freedom Square ชมเมืองริมทะเลสาบ เมืองเซวาน ชมอดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์มีเนีย วิหารการ์นี ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ Freedom Square พ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 ฿
  รหัส : GEO-XJ-T014
  วันที่เดินทาง

  04 ธ.ค. 65 – 10 ธ.ค. 65, 01 พ.ย. 65 – 07 พ.ย. 65, 06 พ.ย. 65 – 12 พ.ย. 65, 15 พ.ย. 65 – 21 พ.ย. 65, 20 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65, 29 พ.ย. 65 – 05 ธ.ค. 65, 13 ธ.ค. 65 – 19 ธ.ค. 65, 18 ธ.ค. 65 – 24 ธ.ค. 65, 20 ธ.ค. 65 – 26 ธ.ค. 65

  เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี  – วิหารสเวติสเคอเวรี  – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย  – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี เมืองซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน – ตลาดพาคชูกา –  ผ่านชมจัตุรัส (Republic Square) หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี – อารามเก็กฮาร์...
  คลิ๊กโปรแกรม