โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 061-789-9944

Line ID : @planetholiday

 • Georgia

ทัวร์จอร์เจีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-077
  วันที่เดินทาง

  18-22 ม.ค. 63, 01-05 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 22-26 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 25-29 ม.ค. 63, 04-08 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 90 ก.ม. เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมือง กอรีแห่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : GFF-PS-041
  วันที่เดินทาง

  1-5 ธ.ค. 62, 26-30 ม.ค. 63, 2-6 ก.พ. 63, 16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 08-12 ธ.ค. 62, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 5-9 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 26-30 เม.ย. 63, 10-14 พ.ค. 63, 24-28 พ.ค. 63, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 63, 19-23 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหารGeorgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงาม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : GFF-GF-070
  วันที่เดินทาง

  26-31 ม.ค. 63, 16-21 ก.พ. 63, 15-20 มี.ค. 63, 22-27 มี.ค. 63, 09-14 ก.พ. 63, 08-13 มี.ค. 63, 2-7 ก.พ. 63, 1-6 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(121km./2.15hrs.) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในกา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 ฿
  รหัส : GFF-XJ-091
  วันที่เดินทาง

  20-25 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 13-18 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 05-10 พ.ค. 63, 4-9 พ.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซีย และสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 ฿
  รหัส : GFF-XJ-075
  วันที่เดินทาง

  11-16 เม.ย. 63, 20-25 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 13-18 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 10-15 เม.ย. 63, 14-19 เม.ย. 63, 24-29 เม.ย. 63, 28 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 3-8 เม.ย. 63, 7-12 เม.ย. 63, 4-9 พ.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ไร่ไวน์มูคาร์นี่ (Chateau Mukhrani) เป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในจอร์เจียที่รวบรวมเอา ไร่องุ่น โรงกลั่นไวน์ ปราสาท และเรื่องราวประวัติศาสตร์การผลิตไวน์ ก่อตั้งขึ้นโดย Ivane Mukhranbatoni ตัวแทนของราชวงศ์และผู้มีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-078
  วันที่เดินทาง

  18-22 ม.ค. 63, 01-05 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 22-26 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 25-29 ม.ค. 63, 04-08 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 90 ก.ม. เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมือง กอรีแห่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-079
  วันที่เดินทาง

  28 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 21-26 ม.ค. 63, 11-16 ก.พ. 63, 18-23 ก.พ. 63, 04-09 ก.พ. 63, 03-08 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 07-12 เม.ย. 63, 14-19 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 90 ก.ม. เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมือง กอรีแห่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-084
  วันที่เดินทาง

  20-25 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 13-18 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 03-08 เม.ย. 63, 10-15 เม.ย. 63, 24-29 เม.ย. 63, 28 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 05-10 พ.ค. 63, 04-09 พ.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-080
  วันที่เดินทาง

  18-22 ม.ค. 63, 01-05 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 22-26 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 25-29 ม.ค. 63, 04-08 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร ช่วงฤดูหนาวที่นี่จะเป็นจุดหมายปลายทางหลักๆ ของทั้งชาวจอร์เจียและนักท่องเที่ยว เพราะกูดาอูรีจะกลายสภาพเป็นภูเขาหิมะขนาดใ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-081
  วันที่เดินทาง

  28 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 3-8 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 21-26 ม.ค. 63, 4-9 ก.พ. 63, 11-16 ก.พ. 63, 18-23 ก.พ. 63, 24-29 มี.ค. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 07-12 เม.ย. 63, 14-19 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์เจีย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3,000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : GFF-XJ-085
  วันที่เดินทาง

  11-16 เม.ย. 63, 20-25 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 13-18 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 07-12 เม.ย. 63, 10-15 เม.ย. 63, 14-19 เม.ย. 63, 17-22 เม.ย. 63, 24-29 เม.ย. 63, 28 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 05-10 พ.ค. 63, 1-6 พ.ค. 63, 3-8 เม.ย. 63, 4-9 พ.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,990 ฿
  รหัส : GFF-XJ-076
  วันที่เดินทาง

  11-16 เม.ย. 63, 20-25 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 13-18 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63, 07-12 เม.ย. 63, 10-15 เม.ย. 63, 14-19 เม.ย. 63, 24-29 เม.ย. 63, 28 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 3-8 เม.ย. 63, 4-9 พ.ค. 63

  ทัวร์จอร์เจีย นำท่านออกเดินทางสู่ ควาเรลี (Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม. แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บ...
  จองเลย