โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • turky

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Planet Holidays

เป็นทัวร์ตุรกีคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday ดินแดนสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี มรดกโลกทางธรรมชาติ คัมปาโดเกีย เปิดประสบการณ์ขึ้นบอลลูน และพักโรงแรมถ้ำ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาตุรกี
ทัวร์ตุรกีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 ฿
  รหัส : TUR-T5-378
  วันที่เดินทาง

  13-21 ก.ค. 62, 17-25 ส.ค. 62, 12-20 ต.ค. 62, 19-27 ต.ค. 62, 26 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 14-22 ก.ย. 62, 21-29 ก.ย. 62, 27 ก.ค.-04 ส.ค.6 2, 24 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 31 ส.ค.-08 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-06 ต.ค. 62, 10-18 ส.ค. 62, 23 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-08 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 09-17 พ.ย. 62, 16-24 พ.ย. 62, 20-28 ก.ค. 62, 03-11 ส.ค. 62, 07-15 ก.ย. 62, 05-13 ต.ค. 62, 02-10 พ.ย. 62, 07-15 ธ.ค. 62, 14-22 ธ.ค. 62, 21-29 ธ.ค. 62, 04-12 ม.ค. 63, 11-19 ม.ค. 63, 18-26 ม.ค. 63, 25 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 01-09 ก.พ. 63, 08-16 ก.พ. 63, 15-23 ก.พ. 63, 22 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-08 มี.ค. 63, 07-15 มี.ค. 63, 14-22 มี.ค. 63, 21-29 มี.ค. 63

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-449
  วันที่เดินทาง

  20-27 ก.พ. 63, 07-14 มี.ค. 63, 31 ม.ค.-07 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 11-18 มี.ค. 63, 18-25 มี.ค. 63, 14-21 มี.ค. 63, 24-31 ม.ค. 63, 12-19 ก.พ. 63, 16-23 ก.พ. 63, 15-22 ม.ค. 63, 25 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 14-21 ม.ค. 63, 22-29 ม.ค. 63, 17-24 ม.ค. 63, 29 ม.ค.-05 ก.พ. 63, 05-12 ก.พ. 63, 07-14 ก.พ. 63, 23 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 04-11 มี.ค. 63, 22-29 มี.ค. 63

  ทัวร์ตุรกี • พิเศษสุดๆ บินภายใน 1 ขา • บินตรง Turkish Airlines ชม 2 ม้า แห่งเมืองทรอย • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง ส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,888 ฿
  รหัส : TUR-T5-433
  วันที่เดินทาง

  30 พ.ย.-08 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 09-17 พ.ย. 62, 21-29 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี จากนั้นนำทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 ฿
  รหัส : TUR-PS-409
  วันที่เดินทาง

  18-25 พ.ย. 62, 2-9 ธ.ค. 62, 4-11 พ.ย. 62, 11-18 พ.ย. 62, 09-16 ธ.ค. 62, 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 23-30 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่งสิ้นพระชนม์ การค้นพบสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างปาฏิหาริย์ทีเดียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774 - 1824 แม่ชีชาวเยอรมันชื่อแอนน์ แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระแม่มารี จ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : TUR-PS-381
  วันที่เดินทาง

  10-17 ต.ค. 62, 19-26 พ.ย. 62, 20-27 ต.ค. 62, 29 ต.ค.-05 พ.ย. 62, 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 05-12 พ.ย. 62, 26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 12-19 พ.ย. 62, 31 ธ.ค.-07 ม.ค. 63, 12-19 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : TUR-W5-348
  วันที่เดินทาง

  17-25 ต.ค. 62, 18-26 ต.ค. 62, 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 24 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 26 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 14-22 พ.ย. 62, 05-12 ธ.ค. 62, 11-19 ต.ค. 62, 19-27 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-453
  วันที่เดินทาง

  28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 14-22 ก.พ. 63, 13-21 เม.ย. 63, 16-24 เม.ย. 63, 24 เม.ย.-02 พ.ค. 63, 17-25 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-08 ก.พ. 63

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีด้วย สุสานออกแบบโดยสถาปน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-438
  วันที่เดินทาง

  05-12 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง เที่ยวไม่เหนื่อยนอนอิสตันบูล 1 คืน บินตรงกับสายการบินประจำชาติ T...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,555 ฿
  รหัส : TUR-KC-432
  วันที่เดินทาง

  10-17 ธ.ค. 62, 19-26 พ.ย. 62, 03-10 ธ.ค. 62, 05-12 พ.ย. 62, 26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 24-31 ธ.ค. 62, 12-19 พ.ย. 62, 31 ธ.ค.-07 ม.ค. 63

  ทัวร์ตุรกี แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-406
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-06 ธ.ค. 62, 18-25 ธ.ค. 62, 11-18 มี.ค. 63, 15-22 ธ.ค. 62, 19-26 ก.พ. 63

  ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-407
  วันที่เดินทาง

  13-20 พ.ย. 62, 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 05-12 พ.ย. 62, 24-31 ธ.ค. 62, 26 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 05-12 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-05 ก.พ. 63, 25-31 มี.ค. 63

  ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-380
  วันที่เดินทาง

  12-19 ส.ค. 62, 16-23 ก.ย. 62, 15-22 ส.ค.62, 17-24 ส.ค. 62, 19-26 ส.ค. 62, 22-29 ส.ค. 62, 24-31 ส.ค. 62, 26 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-05 ก.ย. 62, 31 ส.ค.-07 ก.ย. 62, 12-19 ก.ย. 62, 14-21 ก.ย. 62, 19-26 ก.ย. 62, 23-30 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-05 ต.ค. 62, 10-18 ต.ค. 62, 21-29 ต.ค. 62, 11-19 พ.ย. 62, 07-14 ก.ย. 62, 05-13 ธ.ค. 62, 09-17 พ.ย. 62, 16-24 พ.ย. 62, 02-09 ก.ย. 62, 09-16 ก.ย. 62, 02-10 ต.ค. 62, 04-12 พ.ย. 62, 02-10 ธ.ค. 62, 09-17 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ป...
  จองเลย