โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • turkey

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Planet Holidays

เป็นทัวร์ตุรกีคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday ดินแดนสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี มรดกโลกทางธรรมชาติ คัมปาโดเกีย เปิดประสบการณ์ขึ้นบอลลูน และพักโรงแรมถ้ำ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาตุรกี
ทัวร์ตุรกีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-006
  วันที่เดินทาง

  5-12 มี.ค. 65, 19-26 มี.ค. 65, 6-13 มี.ค. 65, 20-27 มี.ค. 65, 13-20 มี.ค. 65, 4-11 มี.ค. 65, 11-18 มี.ค. 65, 18-25 มี.ค. 65, 25 มี.ค.-01 เม.ย. 65, 12-19 มี.ค. 65

  นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-002
  วันที่เดินทาง

  4-12 ธ.ค. 64, 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 65, 12-20 ม.ค. 65, 13-21 ก.พ. 65

  ราคาเริ่มต้นเพียง 38,999 บาทพิเศษ !! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1คืน /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-004
  วันที่เดินทาง

  1-10 เม.ย. 65, 10-19 เม.ย. 65, 18-27 มี.ค. 65, 4-13 มี.ค. 65, 13-22 มี.ค. 65, 14-23 เม.ย. 65, 30 เม.ย.-09 พ.ค. 65, 5-14 พ.ค. 65, 29 พ.ค.-07 มิ.ย. 65, 9-18 มิ.ย. 65, 3-12 ก.ค. 65

  นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลำใหญ่ 2 ชั้น เปิดพื้นที่กว้างบนดาดฟ้าเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี้คือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-001
  วันที่เดินทาง

  3-10 ธ.ค. 64, 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 65, 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 65, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 65, 14-21 ม.ค. 65, 23-30 ม.ค. 65, 16-23 ก.พ. 65, 23 ก.พ.-02 มี.ค. 65

  นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม มีบ่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-007
  วันที่เดินทาง

  10-17 เม.ย. 65, 8-15 เม.ย. 65, 2-9 เม.ย. 65, 13-20 เม.ย. 65

  มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 15 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-003
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-05 ม.ค. 65

  เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ นครใต้ดินชาดัค ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-008
  วันที่เดินทาง

  30 เม.ย.-08 พ.ค. 65, 26 มี.ค.-03 เม.ย. 65, 1-9 พ.ค. 65, 3-11 มิ.ย. 65, 2-10 เม.ย. 65, 14-22 พ.ค. 65, 28 พ.ค.-05 มิ.ย. 65, 18-26 มิ.ย. 65

  หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรงจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว อังการา (Angara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-005
  วันที่เดินทาง

  8-17 เม.ย. 65, 27 ธ.ค.-04 ม.ค. 65, 11-20 เม.ย. 65, 21-30 ต.ค. 64, 18-27 พ.ย. 64, 9-18 ธ.ค. 64, 16-25 ธ.ค. 64, 27 ม.ค.-04 ก.พ. 65, 17-26 ก.พ. 65, 24 ก.พ.-05 มี.ค. 65, 10-19 มี.ค. 65, 24 มี.ค.-02 เม.ย. 65

  นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลำใหญ่ 2 ชั้น เปิดพื้นที่กว้างบนดาดฟ้าเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี้คือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว...
  จองเลย