โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • turky

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Planet Holidays

เป็นทัวร์ตุรกีคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday ดินแดนสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี มรดกโลกทางธรรมชาติ คัมปาโดเกีย เปิดประสบการณ์ขึ้นบอลลูน และพักโรงแรมถ้ำ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาตุรกี
ทัวร์ตุรกีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 ฿
  รหัส : TUR-T5-378
  วันที่เดินทาง

  13-21 ก.ค. 62, 17-25 ส.ค. 62, 12-20 ต.ค. 62, 19-27 ต.ค. 62, 26 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 14-22 ก.ย. 62, 21-29 ก.ย. 62, 27 ก.ค.-04 ส.ค.6 2, 24 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 31 ส.ค.-08 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-06 ต.ค. 62, 10-18 ส.ค. 62, 23 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-08 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 09-17 พ.ย. 62, 16-24 พ.ย. 62, 20-28 ก.ค. 62, 03-11 ส.ค. 62, 07-15 ก.ย. 62, 05-13 ต.ค. 62, 02-10 พ.ย. 62, 07-15 ธ.ค. 62, 14-22 ธ.ค. 62, 21-29 ธ.ค. 62, 04-12 ม.ค. 63, 11-19 ม.ค. 63, 18-26 ม.ค. 63, 25 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 01-09 ก.พ. 63, 08-16 ก.พ. 63, 15-23 ก.พ. 63, 22 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-08 มี.ค. 63, 07-15 มี.ค. 63, 14-22 มี.ค. 63, 21-29 มี.ค. 63

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-363
  วันที่เดินทาง

  13-20 ต.ค. 62, 9-16 มิ.ย. 62, 6-13 ต.ค. 62, 8-15 ก.ย. 62, 22-29 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-06 ต.ค. 62, 27 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 21-28 ก.ค. 62, 4-11 ก.ค. 62, 24-31 ต.ค. 62, 31 ต.ค.-07 พ.ย. 62, 15-22 ก.ย. 62, 27 ต.ค.-03 พ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนัก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 ฿
  รหัส : TUR-PS-395
  วันที่เดินทาง

  13-20 ต.ค. 62, 22-29 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-06 ต.ค. 62, 27 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 21-28 ก.ค. 62, 24-31 ต.ค. 62, 31 ต.ค.-07 พ.ย. 62, 15-22 ก.ย. 62, 27 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 06-13 ต.ค. 62, 09-16 มิ.ย. 62, 04-11 ก.ค. 62, 08-15 ก.ย. 62

  • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 ฿
  รหัส : TUR-W5-364
  วันที่เดินทาง

  20-28 มิ.ย. 62, 6-14 มิ.ย. 62, 13-21 มิ.ย. 62, 27 มิ.ย.-05 ก.ค. 62, 12-20 ก.ย. 62, 26 ก.ย.-04 ต.ค. 62, 3-11 ต.ค. 62, 10-18 ต.ค. 62, 17-25 ต.ค. 62, 11-19 ก.ค. 62, 25 ก.ค.-02 ส.ค. 62, 4-12 ก.ค. 62, 18-26 ก.ค. 62, 1-9 ส.ค. 62, 15-16 ส.ค. 62, 22-30 ส.ค. 62, 29 ส.ค.-06 ก.ย. 62, 5-13 ก.ย. 62, 19-27 ก.ย. 62, 24 ต.ค.-01 พ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนัก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 ฿
  รหัส : TUR-W5-348
  วันที่เดินทาง

  7-15 มิ.ย. 62, 14-22 มิ.ย. 62, 21-29 มิ.ย. 62, 12-20 ก.ค. 62, 11-19 ก.ค. 62, 25 ก.ค.-02 ส.ค. 62, 8-16 ส.ค. 62, 5-13 ก.ค. 62, 26 ก.ค.-03 ส.ค. 62, 9-17 ส.ค. 62, 23-31 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-07 ก.ย. 62, 13-21 ก.ย. 62, 20-28 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-5 ต.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 ฿
  รหัส : TUR-PS-383
  วันที่เดินทาง

  20-27 ก.ย. 62, 13-20 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-04 ต.ค. 62, 4-11 ต.ค. 62, 11-18 ต.ค. 62, 25 ต.ค.-01 พ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 ฿
  รหัส : TUR-KU-392
  วันที่เดินทาง

  4-12 ก.ย. 62, 9-17 ต.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี - ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า - สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 ฿
  รหัส : TUR-PS-381
  วันที่เดินทาง

  14-21 ต.ค. 62, 5-12 ก.ย. 62, 12-19 ก.ย. 62, 19-26 ก.ย. 62, 10-17 ต.ค. 62, 3-10 ต.ค. 62, 20-27 ต.ค. 62, 29 ต.ค.-05 พ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-350
  วันที่เดินทาง

  5-13 มิ.ย. 62, 26 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 24 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 7-15 ส.ค. 62, 28 ส.ค.-05 ก.ย. 62, 11-19 ก.ย. 62, 25 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 2-10 ต.ค. 62, 30 ต.ค.-07 พ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโร นับตังแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ได้สร้าง ป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : TUR-KC-379
  วันที่เดินทาง

  15-22 มิ.ย. 62, 22-29 มิ.ย. 62, 17-24 ส.ค. 62, 24-31 ส.ค. 62, 10-17 ส.ค. 62, 13-20 ก.ค. 62, 27 ก.ค.-03 ส.ค. 62, 29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62, 20-27 ก.ค. 62, 01-08 มิ.ย. 62, 08-15 มิ.ย. 62, 06-13 ก.ค. 62, 03-10 ส.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-340
  วันที่เดินทาง

  28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 8-17 มี.ค. 62, 8-17 ก.พ. 62, 15-24 มี.ค. 62, 23 ม.ค.-01 ก.พ. 62, 18-27 ม.ค. 62, 14-23 ก.พ. 62, 15-24 ก.พ. 62, 1-10 มี.ค. 62, 2-11 เม.ย. 62, 9-18 เม.ย. 62, 12-21 เม.ย. 62, 7-16 พ.ค. 62, 14-23 พ.ค. 62, 17-26 พ.ค. 62, 19-28 พ.ค. 62, 31 มี.ค.-09 เม.ย. 62, 23 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 26 เม.ย.-05 พ.ค. 62, 30 เม.ย.-09 พ.ค. 62, 10-19 พ.ค. 62, 28 พ.ค.-06 มิ.ย. 62, 30 พ.ค.-08 มิ.ย. 62, 10-19 ก.ย. 62, 17-26 ก.ย. 62, 13-22 มิ.ย. 62, 20-29 เม.ย. 62, 27 ก.ย.-06 ต.ค. 62, 2-11 ต.ค. 62, 7-16 ต.ค. 62, 11-20 ต.ค. 62, 15-24 ต.ค. 62, 17-26 ต.ค. 62, 18-27 ต.ค. 62, 19-28 ต.ค. 62, 22-31 ต.ค. 62, 25 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 6-15 พ.ย. 62, 15-24 พ.ย. 62, 19-28 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-09 ธ.ค. 62, 2-11 ธ.ค. 62, 4-13 ธ.ค. 62, 20-29 ก.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-380
  วันที่เดินทาง

  12-19 ส.ค. 62, 16-23 ก.ย. 62, 15-22 ส.ค.62, 17-24 ส.ค. 62, 19-26 ส.ค. 62, 22-29 ส.ค. 62, 24-31 ส.ค. 62, 26 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-05 ก.ย. 62, 31 ส.ค.-07 ก.ย. 62, 12-19 ก.ย. 62, 14-21 ก.ย. 62, 19-26 ก.ย. 62, 23-30 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-05 ต.ค. 62, 10-18 ต.ค. 62, 21-29 ต.ค. 62, 11-19 พ.ย. 62, 07-14 ก.ย. 62, 05-13 ธ.ค. 62, 09-17 พ.ย. 62, 16-24 พ.ย. 62, 02-09 ก.ย. 62, 09-16 ก.ย. 62, 02-10 ต.ค. 62, 04-12 พ.ย. 62, 02-10 ธ.ค. 62, 09-17 ธ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ป...
  จองเลย