โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : IND-XW-266
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 5-8 มี.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 12-15 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 5-8 ก.พ. 62, 19-22 ก.พ. 62, 19-22 มี.ค. 62, 26-29 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 2-5 เม.ย.62, 23-26 เม.ย. 62, 30 เม.ย.-03 พ.ค. 62, 26-29 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 9-12 เม.ย. 62, 16-19 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : IND-XW-267
  วันที่เดินทาง

  27-31 ธ.ค. 61, 20-24 ธ.ค. 61, 10-14 ม.ค. 62, 17-21 ม.ค. 62, 24-28 ม.ค. 62, 14-18 ก.พ. 62, 21-25 ก.พ. 62, 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 7-11 มี.ค. 62, 14-18 มี.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 61, 1-5 ม.ค. 62, 21-25 มี.ค. 62, 26-30 มี.ค. 62, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 2-6 เม.ย. 62, 4-8 เม.ย. 62, 9-13 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 14-18 เม.ย. 62, 16-20 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 23-27 เม.ย. 62, 25-29 เม.ย. 62, 19-23 ก.พ. 62, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 7-11 ก.พ. 62, 5-9 ก.พ. 62, 12-16 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 5-9 มี.ค. 62, 12-16 มี.ค. 62, 19-23 มี.ค. 62, 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,921 ฿
  รหัส : SRI-FD-002
  วันที่เดินทาง

  6-9 ก.พ. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (Colombo) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา มีประชากร 642,163 คน โคลัมโบมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โกโลนโตฏะ (Kolon thota) ซึ่งแปลว่า "ท่าเรือริมแม่น้ำแกฬณิ" หรือ โกละ-อัมพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลว่า "ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง" โค...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : IND-SG-263
  วันที่เดินทาง

  19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 21-24 ก.พ. 62, 7-10 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62, 12-15 ม.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 24-27 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 14-17 ก.พ. 62, 9-12 มี.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 2-5 มี.ค. 62, 15-18 มี.ค. 62, 2-6 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 9-12 ก.พ. 62, 11-14 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 29 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 27-30 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิงห์ (Maharaja Ram Singh) ผู้ปกครองเมืองได้มีการสั่งการให้ทำความสะอาด และตกแต่งบ้านเมืองให้สว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 ฿
  รหัส : IND-FD-258
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 22-25 ก.พ. 62

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์ทัวร์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,661 ฿
  รหัส : NEP-SL-022
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 1-4 ก.พ. 62, 4-7 ม.ค. 62, 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62

  ทัวร์เนปาล *** อรุณสวัสดิ์เช้ามึด ... นำท่านชมวิว เขาซารางก็อต ชมความสวยงามเทือกเขาหิมาลัยแบบพาโนราม่า เห็นยอดเขามัจฉาปูชเรหรือยอดเขาหางปลายอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอดและยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ต้อนรับท่านด้วยพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สูดอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์ อิสระเก็บภาพความประท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,661 ฿
  รหัส : NEP-SL-016
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62

  ทัวร์เนปาล HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ เดินท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,661 ฿
  รหัส : NEP-SL-019
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 1-5 ก.พ. 62, 4-7 ม.ค. 62

  ทัวร์เนปาล HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” Or “Small Plane” ชมวิวยอดเขา ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : IND-9W-257
  วันที่เดินทาง

  25-29 ม.ค. 62, 15-19 ก.พ. 62, 16-20 ก.พ. 62, 22-26 ก.พ. 62, 8-12 มี.ค. 62, 1-5 ก.พ. 62, 15-19 มี.ค. 62, 22-26 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,771 ฿
  รหัส : IND-FD-287
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 18-23 ม.ค. 62, 25-30 ม.ค. 62, 22-27 ก.พ. 62, 8-13 ก.พ. 62, 20-25 ก.พ. 62, 13-18 มี.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,771 ฿
  รหัส : IND-FD-281
  วันที่เดินทาง

  22-27 ก.พ. 62, 13-18 ก.พ. 62, 8-13 ก.พ. 62, 20-25 ก.พ. 62, 13-18 มี.ค. 62, 27 ก.พ.-4 มี.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า(Old Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย มัสยิต สุเหร่า เป็นจำนวนมากและเดลีใหม่ นิวเดลี (...
  จองเลย