โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • india-banner-v3

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย Planet Holidays

เป็นทัวร์อินเดียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ทัวร์อินเดีย เชิญชวนเที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ อัครา เป็นต้น

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,999 ฿
  รหัส : IND-FD-G027
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – มิถุนายน 67

   จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสีที่พบรักกันตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลังจากนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกันในที่สุด พระเจ้าชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตัช...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,990 ฿
  รหัส : IND-6E-G033
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – ตุลาคม 67

  ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ภายในแบ่งเป็นทั้งหมดได้ 4 ชั้น แต่ละชั้นจะคั่นด้วยทางเดิน ภายในเป็นหมู่พระที่นั่ง สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง ท้องพระโรงส่วนพระองค์ พระตำหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา ตำหนักอยู่บนชั้นสอง สวนสวยจัดเป...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : IND-TG-G034
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – สิงหาคม 67

  นำท่านผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 ฿
  รหัส : IND-6E-G029
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – พฤษภาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาโซนามาร์ค ที่รู้จักกันในฉายา “อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ หรือ Meadow of gold แห่งแคชเมียร์” สูงกว่าระดับน้ําทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 ฿
  รหัส : IND-6E-G036
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำที่ในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : IND-6E-G041
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (SONAMARG)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของกราเซียร์น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง  จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บภาพประทับใจได้ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตา จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : IND-6E-G040
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – กันยายน 67

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : IND-6E-G032
  วันที่เดินทาง

  20 มี.ค. 67 – 24 มี.ค. 67, 6 มี.ค. 67 – 10 มี.ค. 67, 1 พ.ค. 67 – 5 พ.ค. 67, 30 พ.ค. 67 – 3 มิ.ย. 67

  เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   รัฐแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ด้วยธรรมชาติที่สวยงามใครมาเยือนก็ต้องหลงรัก นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : IND-TG-G044
  วันที่เดินทาง

  22 มี.ค. 67 – 25 มี.ค. 67, 14 ก.ย. 67 – 17 ก.ย. 67, 19 ต.ค. 67 – 22 ต.ค. 67

  นำท่านชม กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดง และหินอ่อน มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) กุตุบมีนาร์เป็นหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดียและแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยชาวมุสลิมในป...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,999 ฿
  รหัส : IND-TG-G035
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – สิงหาคม 67

  นำท่านสักการะ วัดพระแม่ลักษมี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย สร้างขึ้นในปี 1831 โดยพ่อค้าชาวฮินดู ภายในประดิษฐานเทวรูปทองคำ พระแม่ลักษมี (Mahalakshmi) ผู้ที่มากราบไหว้บูชาแห่งนี้ จะประสบแต่ความร่ำรวย ความสำเร็จ โชคลาภมากมาย , พระแม่กาลี (Mahakali) คือผู้ปกป้องเราจากสิ่งไม่ดี , พระแม่สุรัสวตี ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : IND-6E-G039
  วันที่เดินทาง

  1 พ.ค. 67 – 7 พ.ค. 67, 10 ส.ค. 67 – 16 ส.ค. 67, 6 มิ.ย. 67 – 12 มิ.ย. 67, 20 ก.ค. 67 – 26 ก.ค. 67, 6 ส.ค. 67 -12 ส.ค. 67, 21 ก.ย. 67 – 27 ก.ย. 67

  "แคชเมียร์" โรแมนติกพัก บ้านเรือ วิมานบนดินแห่งแคชเมียร์ หนึ่งในเมืองที่น่าเที่ยวดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียในวงล้อมของสองวัฒนธรรม อินเดียและปากีสถาน มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุด จนได้รับการกล่าวขานให้เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 ฿
  รหัส : IND-6E-G045
  วันที่เดินทาง

  19 ต.ค. 67 – 25 ต.ค. 67, 23 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67, 16 พ..ย. 67 – 22 พ.ย. 67

  ไฮไลท์ของกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของภูเขาหิมะที่สวยงาม พบเห็นหมู่บ้านยิปซี และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น เห็นวิวทิวเขาของเทือกเขาหิมาลัย และป่าสน ...อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความสว...
  คลิ๊กโปรแกรม