โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย Planet Holidays

เป็นทัวร์อินเดียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ทัวร์อินเดีย เชิญชวนเที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ อัครา เป็นต้น

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : IND-FD-355
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 04-07 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62, 14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : IND-FD-373
  วันที่เดินทาง

  16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 09-13 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 08-12 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 5-9 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 26-30 เม.ย. 63, 07-11 เม.ย. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการต้อนรับกา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,990 ฿
  รหัส : IND-XW-389
  วันที่เดินทาง

  06-10 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63, 3-7 มี.ค. 63, 5-9 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,990 ฿
  รหัส : IND-XW-382
  วันที่เดินทาง

  16-20 ม.ค. 63, 23-27 ม.ค. 63, 14-18 ม.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 09-13 ม.ค. 63, 21-25 ม.ค. 63, 28 ม.ค.-01 ก.พ. 63, 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 04-08 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63

  ทัวร์อินเดีย ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 ฿
  รหัส : IND-FD-390
  วันที่เดินทาง

  14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : SRI-SL-012
  วันที่เดินทาง

  12-15 เม.ย. 63, 11-14 เม.ย. 63

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : IND-6E-385
  วันที่เดินทาง

  20-25 ก.พ. 63, 12-17 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | พุทธคยา กุสินารา |ลุมพินี | พาราณสี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : IND-FD-388
  วันที่เดินทาง

  06-11 มี.ค. 63, 20-25 มี.ค. 63, 07-12 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย พาราณสี | สังเวชนียสถาน สารนาถ | สถูปพุทธคยา | เวสาลี | วัดป่ามหาวัน | เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช | สังเวชนียสถาน กุสินารา | สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน วิหารมหามายา | สระโบกขรณี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-6E-372
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 20-25 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 05-10 ธ.ค. 62, 13-18 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 63, 19-24 มี.ค. 63, 05-10 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นำท่านเดินทางขึ้น เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,991 ฿
  รหัส : IND-FD-393
  วันที่เดินทาง

  28 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 13-18 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเข้าสู่ เมืองคยาหรือพุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : IND-TG-374
  วันที่เดินทาง

  17-21 ม.ค. 63, 24-28 ม.ค. 63, 13-17 มี.ค. 63, 27-31 มี.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 07-11 ก.พ. 63, 14-18 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63, 23-27 เม.ย. 63, 24-28 เม.ย. 63, 02-06 เม.ย. 63, 03-07 เม.ย. 63, 09-13 เม.ย. 63, 01-05 พ.ค. 63, 15-19 พ.ค. 63, 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63, 08-12 พ.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,999 ฿
  รหัส : IND-FD-386
  วันที่เดินทาง

  22-27 ก.พ. 63, 06-11 มี.ค. 63, 12-17 มี.ค. 63, 06-11 ก.พ. 63, 1-6 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา ...
  จองเลย