โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • india-banner-v3

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย Planet Holidays

เป็นทัวร์อินเดียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ทัวร์อินเดีย เชิญชวนเที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ อัครา เป็นต้น

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,990 ฿
  รหัส : IN-6E-K001
  วันที่เดินทาง

  09 – 13 กรกฎาคม 2565, 27–31 กรกฎาคม 2565, 10 – 14 สิงหาคม 2565, 14 – 18 กันยายน 2565

  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ 09.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 ฿
  รหัส : IND-WE-001
  วันที่เดินทาง

  12-16 ม.ค. 65, 26-30 ม.ค. 65, 9-13 ก.พ. 65, 16-20 ก.พ. 65, 2-6 มี.ค. 65

  นำท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village) มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่าน แม่น้ำเนรัญชรา (Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น้ำที่ถ้าฝนหยุดตก น้ำในแม่น้ำก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็ว และจะ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : IND-TG-002
  วันที่เดินทาง

  9-14 ส.ค. 65, 30 ส.ค.-04 ก.ย. 65, 6-11 ก.ย. 65

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) องค์พระพิฆเนศที่นี่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นตรงที่งวงหันไปทางขวา ถือว่าเป็นประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดในโลก ผู้คนที่นับถือพระพิฆเนศทั้งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : IN-THAI-K002
  วันที่เดินทาง

  9-14 ส.ค. 65, 6-11 ก.ย. 65, 30 ส.ค.- 4 ก.ย. 65

  วันแรก                   กรุงเทพฯ • มุมไบ 16.00 น.                  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทย          THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน...
  คลิ๊กโปรแกรม