โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • india-banner-v3

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย Planet Holidays

เป็นทัวร์อินเดียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ทัวร์อินเดีย เชิญชวนเที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ อัครา เป็นต้น

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,999 ฿
  รหัส : IND-FD-G027
  วันที่เดินทาง

  สิงหาคม 66 – มีนาคม 67

   จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสีที่พบรักกันตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลังจากนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกันในที่สุด พระเจ้าชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตัช...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-SG-G025
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมต...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-B3-G014
  วันที่เดินทาง

  15 พ.ย. 66 – 18 พ.ย. 66, 6 ธ.ค. 66 – 9 ธ.ค. 66

  A M A Z I N G . . INDIA สู่  2  สังเวชนียสถาน  พุทธยา  สารนาถ สถานที่ตรัสรู้ + สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองราชคฤห์ .. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ .. ถ้ำพระโมคัลลานะ .. วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดพระศรีมหาโพธิ์ + ต้นโพธิ์ ... บ้านนางสุชาดา ... วัดนานาชาติ ล่องเรือแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ .. ชมพิธีคงคาอารต...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,990 ฿
  รหัส : IND-6E-G017
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมต...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 24,999 ฿
  รหัส : IND-FD-G008
  วันที่เดินทาง

  พฤศจิกายน 66 – มีนาคม 67

  จากนั้น                นำท่าน ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี (Ganga Aarti) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไฟเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,990 ฿
  รหัส : IND-6E-G030
  วันที่เดินทาง

  ธันวาคม 66 – กุมภาพันธ์ 67

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญ้าฝรั่งซึ่งเป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมส...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 ฿
  รหัส : NEP-WE-G001
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 66 – มกราคม 67

  นำท่าน                ช้อปปิ้ง ย่านตลาดทาเมล (Thamel Market) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวง อิสระ!!ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด เป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย เช่น ลูกปัด, สร้อยคอที่ร้อยจากหิน,ผ้าทอพื้นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน ฯลฯ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 ฿
  รหัส : IND-6E-G016
  วันที่เดินทาง

  ธันวาคม 66 – กุมภาพันธ์ 67

  นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (SONAMARG)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของกราเซียร์ น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง  จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บภาพประทับใจได้ ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตา  จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 ฿
  รหัส : IND-6E-G029
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – พฤษภาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาโซนามาร์ค ที่รู้จักกันในฉายา “อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ หรือ Meadow of gold แห่งแคชเมียร์” สูงกว่าระดับน้ําทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : IND-TG-G021
  วันที่เดินทาง

  7 ธ.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66, 29 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67, 1 ธ.ค. 66 – 5 ธ.ค. 66

  นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลมแห่งนี้ มีความสูงถึง ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : IND-6E-G020
  วันที่เดินทาง

  พฤศจิกายน 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 ฿
  รหัส : IND-6E-G019
  วันที่เดินทาง

  20 ธ.ค. 66 – 27 ธ.ค. 66, 17 ม.ค. 67 – 24 ม.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (MUGHAL GARDENS) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตก...
  คลิ๊กโปรแกรม