โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย Planet Holidays

เป็นทัวร์อินเดียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ทัวร์อินเดีย เชิญชวนเที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ อัครา เป็นต้น

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : SRI-SL-009
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ธ.ค. 62, 2-4 พ.ย. 62, 15-17 พ.ย. 62, 22-24 พ.ย. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 20-22 ต.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 4-6 ธ.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 08-10 ธ.ค. 62, 11-13 พ.ย. 62, 18-20 พ.ย. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : IND-FD-355
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 04-07 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62, 14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : SRI-SL-008
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 11-14 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 20-23 ต.ค. 62, 19-22 ก.ย. 62, 17-20 ต.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 03-06 ต.ค. 62, 02-05 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 05-08 ธ.ค. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gem museum) ซึ่งถือว่าประเทศศรีลังกานั้นเป็นแหล่งของอัญมณีเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่มีแหล่งอัญมณีเป็นจำนวนมาก จนได้ฉายาว่า “เกาะแห่งอัญมณี” ให้ท่านเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเชื่อว่าถ้าพกอัญมณีติดตัวจะมีแต่ความโชคดี ให้ท่านเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 ฿
  รหัส : IND-FD-339
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 4-7 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 20-23 ต.ค. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 11-14 ส.ค. 62, 13-16 ต.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 20-23 พ.ย. 62, 25-28 ธ.ค. 62, 08-11 ธ.ค. 62, 15-18 ธ.ค. 62, 08-11 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : IND-FD-373
  วันที่เดินทาง

  16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 09-13 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 08-12 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 5-9 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 26-30 เม.ย. 63, 07-11 เม.ย. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการต้อนรับกา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : IND-6E-359
  วันที่เดินทาง

  11-13 ต.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ย. 62, 23-25 ส.ค. 62, 15-17 พ.ย. 62, 22-24 พ.ย. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 27-29 ธ.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 09-11 ส.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 06-08 ธ.ค. 62, 02-04 ส.ค. 62, 04-06 ต.ค. 62, 01-03 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านไปชม Thiruverkadu Devi Karumariamman Temple (วัดที่1) วัดโบราณที่สร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2486 เทวี Karumariamman องค์ประทานด้านในทำจากไม้ ชาวบ้านเชื่อว่าหากบูชาพระแม่ Karumariamman พระแม่จะคุ้มครองปกปักรักษาผู้บูชาและครอบครัว เทวาลัยกปาลีศวร Kapaleeswarar Temple (วัดที่2) เป็นวัดที่เก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 27-30 ต.ค. 62, 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,500 ฿
  รหัส : IND-TG-360
  วันที่เดินทาง

  ส.ค.-ธ.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองรันจันกาวน์ (Rajangaon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 นาที หรือ 52 กิโล) นำท่านชม เทวสถานศรีมหาคณปติ (SriMahaganpati) เทวตำนานเล่าว่า ขณะที่ฤาษีคฤตสมาชนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมารน้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กุมารน้อยบำเพ็ญเพียรกว่าห้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : IND-WE-278
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 29-31 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 3-6 พ.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 7-10 มิ.ย. 62, 5-8 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 17-20 พ.ค. 62, 18-21 พ.ค. 62, 13-17 ธ.ค. 62, 1-4 พ.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 27-30 ก.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 12-15 ก.ค. 62, 15-18 ก.ค. 62, 19-22 ก.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 4-7 ธ.ค. 62, 7-10 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 15-18 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city)โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,999 ฿
  รหัส : IND-SL-371
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 19-22 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 07-10 ธ.ค. 62, 05-08 ธ.ค. 62, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 19-22 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-6E-372
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 20-25 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 05-10 ธ.ค. 62, 13-18 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 63, 19-24 มี.ค. 63, 05-10 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นำท่านเดินทางขึ้น เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-FD-365
  วันที่เดินทาง

  12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 18-23 ต.ค. 62, 4-9 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 23-28 ต.ค. 62, 30 ต.ค.-04 พ.ย. 62, 1-6 พ.ย. 62, 15-20 พ.ย. 62, 11-16 ต.ค. 62, 05-10 ต.ค. 62, 08-13 ต.ค. 62, 09-14 ต.ค. 62, 24-29 ม.ค. 63, 1-6 ม.ค. 63, 17-22 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้น ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อว่า ไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี เนื่องจากในครั้งนั้นกรุงเวสาวีเกิดฝนแห้ง ข้าวกล้าตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อนกลาดทั่วพระนคร อมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามาในพระนครผู้คนตายเพิ่...
  จองเลย