โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : IND-XW-266
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 5-8 มี.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 12-15 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 5-8 ก.พ. 62, 19-22 ก.พ. 62, 19-22 มี.ค. 62, 26-29 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 2-5 เม.ย.62, 23-26 เม.ย. 62, 30 เม.ย.-03 พ.ค. 62, 26-29 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 9-12 เม.ย. 62, 16-19 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : IND-SG-263
  วันที่เดินทาง

  19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 21-24 ก.พ. 62, 7-10 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62, 12-15 ม.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 24-27 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 14-17 ก.พ. 62, 9-12 มี.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 2-5 มี.ค. 62, 15-18 มี.ค. 62, 2-6 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 9-12 ก.พ. 62, 11-14 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 29 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 27-30 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิงห์ (Maharaja Ram Singh) ผู้ปกครองเมืองได้มีการสั่งการให้ทำความสะอาด และตกแต่งบ้านเมืองให้สว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : IND-XW-343
  วันที่เดินทาง

  23-27 พ.ค. 62, 13-17 มิ.ย. 62, 20-24 มิ.ย. 62, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 6-10 มิ.ย. 62, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62, 3-7 ต.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 12-16 ก.ค. 62, 22-26 ต.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 16-20 ก.ค. 62, 15-19 ส.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 19-23 ก.ย. 62, 8-12 ส.ค. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 26-30 ก.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย HILIGHT - Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต - “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ - นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน - พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม - หอคอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 ฿
  รหัส : IND-FD-339
  วันที่เดินทาง

  1-4 ก.ย. 62, 11-14 ส.ค. 62, 25-28 ส.ค. 62, 15-18 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : SRI-SL-004
  วันที่เดินทาง

  13-16 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 25-28 เม.ย. 62, 23-26 พ.ค. 62, 9-12 พ.ค. 62, 16-19 พ.ค. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 17-20 พ.ค. 62, 18-21 เม.ย. 62, 1-4 พ.ค. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 6-9 มิ.ย. 62, 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 27-30 ต.ค. 62, 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : IND-WE-278
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 29-31 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 3-6 พ.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 7-10 มิ.ย. 62, 5-8 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 17-20 พ.ค. 62, 18-21 พ.ค. 62, 13-17 ธ.ค. 62, 1-4 พ.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 27-30 ก.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 12-15 ก.ค. 62, 15-18 ก.ค. 62, 19-22 ก.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 4-7 ธ.ค. 62, 7-10 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 15-18 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city)โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : IND-6E-341
  วันที่เดินทาง

  18-24 พ.ค. 62, 22-28 มิ.ย. 62, 13-19 ก.ค. 62, 27 ก.ค.-02 ส.ค. 62, 10-16 ส.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์พุทธคยา เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูง เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : IND-TG-347
  วันที่เดินทาง

  27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : IND-TG-336
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 25-29 ต.ค. 62, 13-17 ก.ค. 62, 26-30 ก.ค. 62, 11-15 ต.ค. 62, 13-17 ก.ย. 62, 20-24 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62, 4-8 ต.ค. 62, 18-22 ต.ค. 62, 20-24 ต.ค. 62, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 6-10 ธ.ค. 62, 7-11 ธ.ค. 62, 8-12 พ.ย. 62, 22-26 พ.ย. 62, 15-19 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,888 ฿
  รหัส : IND-FD-331
  วันที่เดินทาง

  1-6 ธ.ค. 62, 8-13 ธ.ค. 62, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 10-15 พ.ย. 62, 24-29 พ.ย. 62, 5-10 ม.ค. 63, 12-17 ม.ค. 63, 19-24 ม.ค. 63, 26-31 ม.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 24,900 ฿
  รหัส : NEP-SL-024
  วันที่เดินทาง

  11-14 ต.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 09-12 ส.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมือง"ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมืองภัคตะปูร์ เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้...
  จองเลย