โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : IND-XW-266
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 5-8 มี.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 12-15 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 5-8 ก.พ. 62, 19-22 ก.พ. 62, 19-22 มี.ค. 62, 26-29 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 2-5 เม.ย.62, 23-26 เม.ย. 62, 30 เม.ย.-03 พ.ค. 62, 26-29 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 9-12 เม.ย. 62, 16-19 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,911 ฿
  รหัส : SRI-FD-001
  วันที่เดินทาง

  14-17 ธ.ค. 61

  ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 4 วัน 2 คืน สู่วัดเก่าแก่ “วัดคงคาราม” และ “วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร” สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวศรีลังกา...ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้ เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : IND-XW-267
  วันที่เดินทาง

  27-31 ธ.ค. 61, 20-24 ธ.ค. 61, 10-14 ม.ค. 62, 17-21 ม.ค. 62, 24-28 ม.ค. 62, 14-18 ก.พ. 62, 21-25 ก.พ. 62, 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 7-11 มี.ค. 62, 14-18 มี.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 61, 1-5 ม.ค. 62, 21-25 มี.ค. 62, 26-30 มี.ค. 62, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 2-6 เม.ย. 62, 4-8 เม.ย. 62, 9-13 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 14-18 เม.ย. 62, 16-20 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 23-27 เม.ย. 62, 25-29 เม.ย. 62, 19-23 ก.พ. 62, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 7-11 ก.พ. 62, 5-9 ก.พ. 62, 12-16 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 5-9 มี.ค. 62, 12-16 มี.ค. 62, 19-23 มี.ค. 62, 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,221 ฿
  รหัส : NEP-SL-011
  วันที่เดินทาง

  26-28 ก.ย. 61, 3-5 ต.ค. 61, 7-9 พ.ย. 61, 10-12 ธ.ค. 61

  ทัวร์เนปาล HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป สัมผัสอารยธรรม l วัฒนธรรมโบราณ l ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,921 ฿
  รหัส : SRI-FD-002
  วันที่เดินทาง

  6-9 ก.พ. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (Colombo) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา มีประชากร 642,163 คน โคลัมโบมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โกโลนโตฏะ (Kolon thota) ซึ่งแปลว่า "ท่าเรือริมแม่น้ำแกฬณิ" หรือ โกละ-อัมพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลว่า "ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง" โค...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : IND-SG-263
  วันที่เดินทาง

  19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 21-24 ก.พ. 62, 7-10 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62, 12-15 ม.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 24-27 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 14-17 ก.พ. 62, 9-12 มี.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 2-5 มี.ค. 62, 15-18 มี.ค. 62, 2-6 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 9-12 ก.พ. 62, 11-14 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 29 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 27-30 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิงห์ (Maharaja Ram Singh) ผู้ปกครองเมืองได้มีการสั่งการให้ทำความสะอาด และตกแต่งบ้านเมืองให้สว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 ฿
  รหัส : IND-FD-258
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 22-25 ก.พ. 62

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์ทัวร์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,661 ฿
  รหัส : NEP-SL-016
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62

  ทัวร์เนปาล HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ เดินท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,661 ฿
  รหัส : NEP-SL-010
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61

  ทัวร์เนปาล มผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ เดินทางโดยสายการบินไทยไทยไลอ้อนแอร์ (SL) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : IND-9W-257
  วันที่เดินทาง

  25-29 ม.ค. 62, 15-19 ก.พ. 62, 16-20 ก.พ. 62, 22-26 ก.พ. 62, 8-12 มี.ค. 62, 1-5 ก.พ. 62, 15-19 มี.ค. 62, 22-26 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,888 ฿
  รหัส : IND-SG-265
  วันที่เดินทาง

  16-19 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 17-20 พ.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย • ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน • เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์...
  จองเลย