โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : IND-XW-266
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 5-8 มี.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 12-15 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 5-8 ก.พ. 62, 19-22 ก.พ. 62, 19-22 มี.ค. 62, 26-29 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 2-5 เม.ย.62, 23-26 เม.ย. 62, 30 เม.ย.-03 พ.ค. 62, 26-29 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 9-12 เม.ย. 62, 16-19 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : IND-SG-263
  วันที่เดินทาง

  19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 21-24 ก.พ. 62, 7-10 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62, 12-15 ม.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 24-27 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 14-17 ก.พ. 62, 9-12 มี.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 2-5 มี.ค. 62, 15-18 มี.ค. 62, 2-6 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 9-12 ก.พ. 62, 11-14 เม.ย. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 29 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 27-30 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิงห์ (Maharaja Ram Singh) ผู้ปกครองเมืองได้มีการสั่งการให้ทำความสะอาด และตกแต่งบ้านเมืองให้สว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,991 ฿
  รหัส : IND-TG-290
  วันที่เดินทาง

  1-5 มี.ค. 62, 8-12 มี.ค. 62, 15-19 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-03 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอักรา (Agra) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อักรา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมอักรา (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : IND-9W-257
  วันที่เดินทาง

  25-29 ม.ค. 62, 15-19 ก.พ. 62, 16-20 ก.พ. 62, 22-26 ก.พ. 62, 8-12 มี.ค. 62, 1-5 ก.พ. 62, 15-19 มี.ค. 62, 22-26 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,888 ฿
  รหัส : IND-SG-265
  วันที่เดินทาง

  16-19 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 17-20 พ.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย • ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน • เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,999 ฿
  รหัส : NEP-SL-015
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 2-5 พ.ย. 61, 16-19 พ.ย. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 15-18 มี.ค. 62, 8-11 ก.พ. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62

  ทัวร์เนปาล เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : SRI-SL-004
  วันที่เดินทาง

  13-16 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 25-28 เม.ย. 62, 23-26 พ.ค. 62, 9-12 พ.ค. 62, 16-19 พ.ค. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 17-20 พ.ค. 62, 18-21 เม.ย. 62, 1-4 พ.ค. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 6-9 มิ.ย. 62, 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : IND-WE-278
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 29-31 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 3-6 พ.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 7-10 มิ.ย. 62, 5-8 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 17-20 พ.ค. 62, 18-21 พ.ค. 62, 13-17 ธ.ค. 62, 1-4 พ.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 27-30 ก.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 12-15 ก.ค. 62, 15-18 ก.ค. 62, 19-22 ก.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 4-7 ธ.ค. 62, 7-10 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 15-18 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city)โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,992 ฿
  รหัส : IND-FD-332
  วันที่เดินทาง

  5-10 เม.ย. 62, 12-17 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,888 ฿
  รหัส : IND-FD-331
  วันที่เดินทาง

  1-6 ธ.ค. 62, 8-13 ธ.ค. 62, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 10-15 พ.ย. 62, 24-29 พ.ย. 62, 5-10 ม.ค. 63, 12-17 ม.ค. 63, 19-24 ม.ค. 63, 26-31 ม.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,332 ฿
  รหัส : IND-FD-295
  วันที่เดินทาง

  5-10 เม.ย. 62, 12-17 เม.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า(Old Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย มัสยิต สุเหร่า เป็นจำนวนมากและเดลีใหม่ นิวเดลี (...
  จองเลย