โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง Planet Holidays เป็นทัวร์ฮ่องกงคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday นำท่านได้สัมผัสประเทศฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง หวังต้าเซียน รีพัลเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดกังหันแชกุง สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ช้อปปิ้งนาธาน

รับจัดกรุ๊ปเหมาฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 1,991 ฿
  รหัส : MFM-NX-487
  วันที่เดินทาง

  1-3 พ.ย. 62, 15-17 พ.ย. 62, 16-18 พ.ย. 62, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 7-9 ธ.ค. 62, 24-26 พ.ย. 62, 31 ต.ค.-02 พ.ย. 62, 7-9 พ.ย. 62, 14-16 พ.ย. 62, 21-23 พ.ย. 62, 28-30 พ.ย. 62, 11-13 ธ.ค. 62, 18-20 ธ.ค. 62, 19-21 ธ.ค. 62, 2-4 ธ.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 09-11 พ.ย. 62, 17-19 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล (ราคานี้เฉพาะคนไทย) เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 2,992 ฿
  รหัส : MFM-NX-494
  วันที่เดินทาง

  1-3 พ.ย. 62, 15-17 พ.ย. 62, 16-18 พ.ย. 62, 7-9 ธ.ค. 62, 18-20 ธ.ค. 62, 19-21 ธ.ค. 62, 2-4 ธ.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 09-11 พ.ย. 62, 17-19 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ l เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 3,993 ฿
  รหัส : MFM-NX-492
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 13-15 ต.ค. 62, 18-20 ต.ค. 62, 16-18 พ.ย. 62, 23-25 พ.ย. 62, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 14-16 ธ.ค. 62, 21-23 ธ.ค. 62, 6-8 พ.ย. 62, 13-15 พ.ย. 62, 3-5 พ.ย. 62, 28-30 พ.ย. 62, 4-6 ธ.ค. 62, 12-14 ธ.ค. 62, 19-21 ธ.ค. 62, 2-4 ธ.ค. 62, 09-11 พ.ย. 62, 11-13 พ.ย. 62, 1-3 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ วัดกวนอู l เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล l วัดเจ้าแม่กวนอิม . . . ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล . . . ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ . . . เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 4,999 ฿
  รหัส : MFM-NX-496
  วันที่เดินทาง

  5-7 ธ.ค. 62, 22-24 พ.ย. 62, 27-29 พ.ย. 62, 9-11 ธ.ค. 62, 22-24 ธ.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง จากนั้นนำท่านผ่านด่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านพิธีการตรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน ซึ่งเป็นการแสดงกลางแจ้ง สลับกับการแสดงบนเวที การแสดงจะประกอบไปด้วยชุดการแสดงที่หลากหลายโดยจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์หมิง เช่น เฉีย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,888 ฿
  รหัส : HKG-EK-290
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 15-17 พ.ย. 62, 22-24 พ.ย. 62, 23-25 พ.ย. 62, 14-16 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 21-23 ธ.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 08-10 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง ข้ามสะพาน HZMB ที่ยาวที่สุดในโลก ชมวิวระหว่างเดินทางข้ามสะพาน | ถ่ายรูปชิคๆ ที่โรงละครไข่มุข | ถนนคู่รัก | สาวงามหวีหนี่ | ช้อปปิ้งถนนนาธานและตลาดก่งเป๋ย | วัดแชกง | วัดเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม | รวมค่าวีซ่า 144 ชม....
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,890 ฿
  รหัส : MFM-NX-481
  วันที่เดินทาง

  13-15 ธ.ค. 62, 21-23 ธ.ค. 62, 29-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 12-14 ธ.ค. 62, 05-07 ธ.ค. 62, 07-09 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง “มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,999 ฿
  รหัส : MFM-FD-485
  วันที่เดินทาง

  20-22 มี.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 15-17 พ.ย. 62, 14-16 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 29-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 06-08 ธ.ค. 62, 06-08 ก.ย. 62, 09-11 พ.ย. 62, 14-16 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 10-12 ม.ค. 63, 11-13 ม.ค. 63, 21-23 ก.พ. 63, 6-8 มี.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่ | สวนสาธารณะซุนยัดเซน | เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,888 ฿
  รหัส : MFM-NX-480
  วันที่เดินทาง

  27-29 ก.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ย. 62, 22-24 พ.ย. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 09-11 ส.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 06-08 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่นเที่ยว 2 เมือง สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน มาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง , พัก จูไห่ 2 คืน สายการบิน Air Macau...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : HKG-MS-189
  วันที่เดินทาง

  7-9 มี.ค. 62, 14-16 มี.ค. 62, 21-23 มี.ค. 62, 9-11 พ.ค. 62, 23-25 พ.ค. 62, 20-22 มิ.ย. 62, 4-6 ก.ค. 62, 18-20 ก.ค. 62, 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 62, 27-29 มิ.ย. 62, 30 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 22-24 ต.ค. 62, 16-18 ก.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 29-31 ส.ค. 62, 12-14 ก.ย. 62, 26-28 ก.ย. 62, 10-12 ต.ค. 62, 17-19 ต.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซำจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจำเป็นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 ฿
  รหัส : HKG-NX-276
  วันที่เดินทาง

  16-18 พ.ย. 62, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 6-8 พ.ย. 62, 13-15 พ.ย. 62, 20-22 พ.ย. 62, 11-13 ธ.ค. 62, 2-4 ธ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง  จุดเด่นโปรแกรม  HILIGHT !! ชมโชว์หยวนหมิง แสง สี สุดอลังการ พระราชวังหยวนหมิง, วัดอาม่า, เดอะเวเนเชี่ยน, หอไอเฟลมาเก๊า, ตลาดกงเป่ย!!...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,997 ฿
  รหัส : HKG-EK-282
  วันที่เดินทาง

  9-11 ต.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 6-8 ต.ค. 62, 13-15 ต.ค. 62, 22-24 ต.ค. 62, 18-20 ต.ค. 62, 21-23 ต.ค. 62, 28-30 ก.ย. 62, 16-18 ต.ค. 62, 19-21 ต.ค. 62, 1-3 ต.ค. 62, 2-4 ต.ค. 62, 7-9 ต.ค. 62, 14-16 ต.ค. 62, 20-22 ต.ค. 62, 23-25 ต.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 10-12 ต.ค. 62, 17-19 ต.ค. 62, 27-29 ต.ค. 62, 30 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 15-17 ต.ค. 62, 31 ต.ค.-02 พ.ย. 62, 8-10 ต.ค. 62, 28-30 ต.ค. 62, 29-31 ต.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราค...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,555 ฿
  รหัส : MFM-FD-490
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 12-15 ธ.ค. 62, 19-22 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 2-5 พ.ย. 62, 16-19 พ.ย. 62, 23-26 พ.ย. 62, 21-24 ธ.ค. 62, 09-12 พ.ย. 62, 3-6 ม.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไป...
  จองเลย