โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง Planet Holidays เป็นทัวร์ฮ่องกงคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday นำท่านได้สัมผัสประเทศฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง หวังต้าเซียน รีพัลเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดกังหันแชกุง สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ช้อปปิ้งนาธาน

รับจัดกรุ๊ปเหมาฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,888 ฿
  รหัส : MFM-NX-460
  วันที่เดินทาง

  20-22 ม.ค. 62, 11-13 ม.ค. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 7-9 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 14-16 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 21-23 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 28-30 มี.ค. 62, 10-12 ม.ค. 62, 21-23 ก.พ. 62, 24-26 ก.ค. 62, 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว จากนั้นนำทุกท่านสู่ เจ้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,995 ฿
  รหัส : HKG-ZH-108
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 21-24 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62, 12-15 ม.ค. 62, 5-7 ม.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 9-12 มี.ค. 62, 23-26 ก.พ. 62, 2-5 มี.ค. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 3-6 ม.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง ►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ “ถนนนาธาน” แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,995 ฿
  รหัส : HKG-ZH-120
  วันที่เดินทาง

  13-15 เม.ย. 62, 5-7 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 19-21 เม.ย. 62, 26-28 เม.ย. 62, 27-29 เม.ย. 62, 4-6 เม.ย. 62, 20-22 เม.ย. 62, 11-13 เม.ย. 62, 11-13 เม.ย. 62 BUS2, 18-20 เม.ย. 62, 25-27 เม.ย. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพรในเรื่องหน้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,999 ฿
  รหัส : HKG-HX-015
  วันที่เดินทาง

  23-26 ธ.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 2-5 ก.ย. 61, 22-25 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 25-28 ต.ค. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 6-9 ธ.ค. 61, 9-12 ก.ย. 61, 16-19 ก.ย. 61, 23-26 ก.ย. 61, 7-10 ต.ค. 61, 15-18 ต.ค. 61, 1-4 พ.ย. 61, 2-5 ธ.ค. 61, 16-19 ธ.ค. 61, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 14-17 ต.ค. 61, 28-31 ต.ค. 61, 22-25 ต.ค. 61, 4-7 พ.ย. 61, 11-14 พ.ย. 61, 18-21 พ.ย. 61, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 25-28 พ.ย. 61, 9-12 ธ.ค. 61, 20-23 ม.ค. 62, 3-6 ม.ค. 62, 6-9 ม.ค. 62, 13-16 ม.ค. 62

  นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถโค...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,888 ฿
  รหัส : HKG-CX-117
  วันที่เดินทาง

  11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 6-8 มี.ค. 62, 7-9 มี.ค. 62, 14-16 มี.ค. 62, 20-22 มี.ค. 62, 21-23 มี.ค. 62, 28-30 มี.ค. 62, 20-22 ก.พ. 62, 13-15 มี.ค. 62, 27-29 มี.ค. 62, 21-23 ก.พ. 62, 4-6 มี.ค. 62, 12-14 มี.ค. 62, 18-20 มี.ค. 62, 19-21 มี.ค. 62, 25-27 มี.ค. 62, 19-21 ก.พ. 62, 26-28 ก.พ. 62, 18-20 ก.พ. 62, 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 62, 21-23 ม.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง โชว์น้ำพุเต้นระบำ(Shekou Sea World)เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที่เป็นเรือMinghua เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาร์ลส์เดอโกลต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซื้อต่อและนำมาทอดสมอที่ท่าเรือSHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,888 ฿
  รหัส : HKG-CX-118
  วันที่เดินทาง

  9-12 ม.ค. 62, 13-16 ก.พ. 62, 13-16 มี.ค. 62, 6-9 มี.ค. 62, 27-30 มี.ค. 62, 20-23 มี.ค. 62, 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยการข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทาง “ฮ่องกง-จูไห่” โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่เชื่อมต่อจากถนนสายห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,888 ฿
  รหัส : HKG-MS-096
  วันที่เดินทาง

  31 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 17-19 ม.ค. 62, 24-26 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 10-12 ม.ค. 62, 14-16 ก.พ. 62, 21-23 ก.พ. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซำจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจำเป็นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : HKG-MS-094
  วันที่เดินทาง

  1-3 ม.ค. 62, 17-19 ม.ค. 62, 24-26 ม.ค. 62, 3-5 ม.ค. 62, 10-12 ม.ค. 62, 8-10 ม.ค. 62, 15-17 ม.ค. 62, 22-24 ม.ค. 62, 29-31 ม.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง ขอพรเทพเจ้ากวนอู / เสริมดวง ณ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก “ดิสนีย์แลนด์” เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : HKG-HX-121
  วันที่เดินทาง

  28 ก.พ. 62, 2 ม.ค. 62, 16 ม.ค. 62, 29 ม.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง รับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ) สไตล์ฮ่องกง ★ นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : HKG-HX-141
  วันที่เดินทาง

  13-15 มี.ค. 62, 27-29 มี.ค. 62, 25-28 มี.ค. 62, 11-13 มี.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : HKG-FD-133
  วันที่เดินทาง

  8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 13-15 เม.ย. 62, 14-16 เม.ย. 62, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 5-7 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 19-21 เม.ย. 62, 3-5 พ.ค. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 20-22 เม.ย. 62

  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : MFM-NX-134
  วันที่เดินทาง

  13-15 เม.ย. 62, 14-16 เม.ย. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 2-4 มี.ค. 62, 7-9 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 14-16 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 21-23 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 28-30 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 5-7 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 19-21 เม.ย. 62, 26-28 เม.ย. 62, 27-29 เม.ย. 62, 3-5 พ.ค. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 1-3 มิ.ย. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 20-22 เม.ย. 62, 15-17 เม.ย. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 11-13 เม.ย. 62, 29 เม.ย.-01 พ.ค. 62, 7-9 เม.ย. 62, 9-11 พ.ค. 62, 23-25 พ.ค. 62, 17-19 พ,ค. 62, 16-18 พ.ค. 62, 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 62, 19-21 พ.ค. 62, 30 เม.ย.-02 พ.ค. 62

  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งสุดมันส์ท...
  จองเลย