โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • vietnam

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม Planet Holidays เป็นทัวร์เวียดนามคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. >งานดีประทับใจ สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id line : @planetholiday ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ โฮจิมันห์ ดาลัย มุยเน่


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเวียดนาม
ทัวร์เวียดนามราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,999 ฿
  รหัส : VIE-FD-538
  วันที่เดินทาง

  9-11 ธ.ค. 61, 10-12 พ.ย. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 2-4 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-3 ธ.ค. 61, 15-17 ธ.ค. 61

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่) ภายในบรรจุศพอา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : VIE-VZ-503
  วันที่เดินทาง

  26-28 ต.ค. 61, 27-29 ต.ค. 61, 22-24 ก.ย. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 17-19 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 28-30 ธ.ค. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 1-3 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61, 17-19 ต.ค. 61, 24-26 ต.ค.61, 11-13 ม.ค. 62, 12-14 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 15-17 ต.ค. 61, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 31 ต.ค.-02 พ.ย. 61, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 5-7 ม.ค. 62, 26-28 ก.ย. 61, 3-5 ต.ค. 61, 7-9 พ.ย. 61, 16-18 ก.พ. 62, 14-16 พ.ย. 61, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 10-12 ต.ค. 61, 12-14 ธ.ค. 61, 26-28 ม.ค. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 6-8 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 20-22 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 21-23 พ.ย. 61, 28-30 พ.ย. 61, 5-7 ธ.ค. 61, 19-21 ธ.ค. 61, 26-28 ธ.ค. 61, 9-11 ม.ค. 62, 16-18 ม.ค. 62, 23-25 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-01 ก.พ. 62, 20-22 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 62, 13-15 มี.ค. 62, 27-29 มี.ค. 62

  ทัวร์เวียดนาม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,888 ฿
  รหัส : VIE-VJ-523
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 27-30 ก.ค. 61, 17-20 ส.ค. 61, 24-27 ส.ค. 61, 7-10 ก.ย. 61, 21-24 ก.ย. 61, 5-8 ต.ค. 61, 26-29 ต.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ต.ค. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 2-5 พ.ย. 61, 16-19 พ.ย. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 23-26 พ.ย. 61, 09-12 พ.ย. 61

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำท่าน ชมไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา จากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ซื้อของฝากคนท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,888 ฿
  รหัส : VIE-VJ-529
  วันที่เดินทาง

  21-23 ต.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 5-7 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 21-23 ก.ย. 61, 28-30 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร (ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมง) จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาด NIGHT MARKET มีสินค้าพื้นเมือง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,900 ฿
  รหัส : VIE-VZ-482
  วันที่เดินทาง

  5-7 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 28-30 ก.ย. 61, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-3 ธ.ค. 61, 11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 19-21 ก.ย. 61, 4-6 ม.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62

  ทัวร์เวียดนาม เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัด ดาลัทซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของ ชาวฝรั่งเศส ตั้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,900 ฿
  รหัส : VIE-SL-535
  วันที่เดินทาง

  28-30 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61, 11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 1-3 ก.พ. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 10-12 ธ.ค. 61, 3-5 ธ.ค. 61, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62

  ทัวร์เวียดนาม คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,988 ฿
  รหัส : VIE-VZ-518
  วันที่เดินทาง

  9-11 ธ.ค. 61, 23-25 พ.ย. 61, 4-6 พ.ย. 61, 11-13 พ.ย.61, 25-27 พ.ย. 61, 13-15 ม.ค. 62, 6-8 ธ.ค. 61, 18-20 พ.ย. 61, 10-12 ธ.ค. 61, 26-28 พ.ย. 61, 3-5 ธ.ค. 61, 25-27 ธ.ค. 61, 20-22 พ.ย. 61, 11-13 ธ.ค. 61, 22-24 ม.ค. 62, 7-9 ม.ค.62

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเด่นของวัดเทียนมู่ก็คือ เจดีย์ทางเก๋ง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้นจะเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน้ำหนักถึง 2,000 กิโล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : VIE-VZ-542
  วันที่เดินทาง

  8-10 ธ.ค. 61, 28-30 ธ.ค. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 1-3 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61, 11-13 ม.ค. 62, 12-14 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 5-7 ม.ค. 62, 16-18 ก.พ. 62, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 12-14 ธ.ค. 61, 26-28 ม.ค. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 6-8 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 20-22 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 5-7 ธ.ค. 61, 19-21 ธ.ค. 61, 26-28 ธ.ค. 61, 9-11 ม.ค. 62, 16-18 ม.ค. 62, 23-25 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-01 ก.พ. 62, 20-22 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 62, 13-15 มี.ค. 62, 27-29 มี.ค. 62

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน้ำตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขีย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : VIE-VZ-512
  วันที่เดินทาง

  21-23 ต.ค. 61, 9-11 ธ.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 20-22 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 27-29 ต.ค. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 17-19 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 28-30 ธ.ค. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 1-3 ก.พ. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 16-18 ก.พ. 62, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 17-19 ก.พ. 62

  ทัวร์เวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สวนดอกไม้ สะพานมือ วัดลินห์อึ๋ง บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด + พร้อมไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทาง สมนาคุณฟรี !!! ...รับหมวกท่านละ 1 ใบ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 600 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่ว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,555 ฿
  รหัส : VIE-VZ-537
  วันที่เดินทาง

  28-30 ธ.ค. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 7-9 ธ.ค. 61, 11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 1-3 ก.พ. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 22-24 ก.พ. 62, 25-27 ม.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 18-20 ก.พ. 62

  ทัวร์เวียดนาม สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ ฟรี !! ชิมไวน์ขึ้นชื่อเมืองดาลัด พักหรูระดับ 5 ดาว !! ณ เมืองดาลัด ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,598 ฿
  รหัส : VIE-VZ-460
  วันที่เดินทาง

  21-23 ต.ค. 61, 5-7 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 28-30 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 7-9 ธ.ค. 61, 18-20 ม.ค. 62, 1-3 ก.พ. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62

  ทัวร์เวียดนาม ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทราบขาว น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ช้อปปิ้งถนนคนเดินดาลัด วัดตั๊กล้ม วัดมังกร สวนดอกไฮเดรนเยีย ทัวร์เวียดนาม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : VIE-FD-506
  วันที่เดินทาง

  28-30 ก.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 15-17 ก.พ. 62, 25-27 ม.ค. 62

  ทัวร์เวียดนาม 1.ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน 2. ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา 3. ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน 4. ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DEST...
  จองเลย