โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

ทัวร์อินเดีย

 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,911 ฿
  รหัส : SRI-UL-007
  วันที่เดินทาง

  21-23 ก.ย. 62, 20-22 ต.ค. 62, 09-11 พ.ย. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 3 วัน ชม วัดเก่าแก่ “วัดคงคาราม” และ “วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร” สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวศรีลังกา...ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้ เดินทางโดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ UL ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : IND-XW-343
  วันที่เดินทาง

  23-27 พ.ค. 62, 13-17 มิ.ย. 62, 20-24 มิ.ย. 62, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 6-10 มิ.ย. 62, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62, 3-7 ต.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 12-16 ก.ค. 62, 22-26 ต.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 16-20 ก.ค. 62, 15-19 ส.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 19-23 ก.ย. 62, 8-12 ส.ค. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 26-30 ก.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย HILIGHT - Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต - “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ - นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน - พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม - หอคอยห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : IND-FD-355
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 04-07 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,990 ฿
  รหัส : IND-XW-356
  วันที่เดินทาง

  11-15 ก.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 22-26 ต.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 16-20 ก.ค. 62, 15-19 ส.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 12-16 ก.ย. 62, 19-23 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 26-30 ก.ย. 62, 04-08 ก.ค. 62, 08-12 ส.ค. 62, 03-07 ต.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย ป้อมแอมเบอร์ | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | ฮาวา มาฮาล กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,311 ฿
  รหัส : IND-WE-162
  วันที่เดินทาง

  16-19 มี.ค.61, 2-5 ก.พ. 61, 9-12 ก.พ. 61, 2-5 มี.ค. 61, 9-12 มี.ค. 61, 16-19 ก.พ. 61, 23-26 ก.พ. 61

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : SRI-SL-008
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 11-14 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 20-23 ต.ค. 62, 19-22 ก.ย. 62, 17-20 ต.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 03-06 ต.ค. 62, 02-05 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 05-08 ธ.ค. 62

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gem museum) ซึ่งถือว่าประเทศศรีลังกานั้นเป็นแหล่งของอัญมณีเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่มีแหล่งอัญมณีเป็นจำนวนมาก จนได้ฉายาว่า “เกาะแห่งอัญมณี” ให้ท่านเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเชื่อว่าถ้าพกอัญมณีติดตัวจะมีแต่ความโชคดี ให้ท่านเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 ฿
  รหัส : IND-FD-339
  วันที่เดินทาง

  1-4 ก.ย. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 15-18 พ.ย. 62, 20-23 ต.ค. 62, 11-14 ส.ค. 62, 13-16 ต.ค. 62, 25-28 ส.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 15-18 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 20-23 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : IND-6E-359
  วันที่เดินทาง

  11-13 ต.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ย. 62, 23-25 ส.ค. 62, 15-17 พ.ย. 62, 22-24 พ.ย. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 27-29 ธ.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 09-11 ส.ค. 62, 08-10 พ.ย. 62, 06-08 ธ.ค. 62, 02-04 ส.ค. 62, 04-06 ต.ค. 62, 01-03 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นำท่านไปชม Thiruverkadu Devi Karumariamman Temple (วัดที่1) วัดโบราณที่สร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2486 เทวี Karumariamman องค์ประทานด้านในทำจากไม้ ชาวบ้านเชื่อว่าหากบูชาพระแม่ Karumariamman พระแม่จะคุ้มครองปกปักรักษาผู้บูชาและครอบครัว เทวาลัยกปาลีศวร Kapaleeswarar Temple (วัดที่2) เป็นวัดที่เก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,500 ฿
  รหัส : IND-TG-360
  วันที่เดินทาง

  ส.ค.-ธ.ค. 62

  ทัวร์อินเดีย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองรันจันกาวน์ (Rajangaon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 นาที หรือ 52 กิโล) นำท่านชม เทวสถานศรีมหาคณปติ (SriMahaganpati) เทวตำนานเล่าว่า ขณะที่ฤาษีคฤตสมาชนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมารน้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กุมารน้อยบำเพ็ญเพียรกว่าห้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,888 ฿
  รหัส : IND-AI-124
  วันที่เดินทาง

  28-30 ธ.ค. 60, 21-23 ธ.ค.60, 18-20 ม.ค. 61, 25-27 ม.ค. 61, 8-10 ก.พ. 61, 22-24 ก.พ. 61

  ทัวร์อินเดีย นำท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะ นมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติ 7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายในวิห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : IND-WE-278
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 29-31 มี.ค. 62, 12-15 เม.ย. 62, 3-6 พ.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 22-25 มี.ค. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 7-10 มิ.ย. 62, 5-8 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 17-20 พ.ค. 62, 18-21 พ.ค. 62, 13-17 ธ.ค. 62, 1-4 พ.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 27-30 ก.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 12-15 ก.ค. 62, 15-18 ก.ค. 62, 19-22 ก.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 4-7 ธ.ค. 62, 7-10 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 15-18 พ.ย. 62

  ทัวร์อินเดีย นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city)โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 27-30 ต.ค. 62, 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย