โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวจอร์เจีย

 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,990 ฿
  รหัส : GEO-6E-G057
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 66 – ธันวาคม 66

  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจัตุรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : GEO-G9-G072
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – มีนาคม 67

  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,990 ฿
  รหัส : GEO-6E-G058
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 66 – ธันวาคม 66

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,999 ฿
  รหัส : GEO-6E-G052
  วันที่เดินทาง

  01 ธ.ค. 66 – 08 ธ.ค. 66, 29 ธ.ค. 66 – 5 ม.ค. 67

  พาท่านชม สุสานหุมายุน (HUMAYUN’S TOMB) เดลลี อินเดียสุสานหุมายุน HUMAYUN’S TOMB หรือสุสานฝังพระศพของจักรพรรดิฮูมายุนแห่งจักรวรรดิโมกุลในกรุงเดลี สร้างในปี ค.ศ. 1565 ภายใต้การกำกับดูแลการก่อสร้างของพระนางเบกา เบกุม พระมเหสีองค์แรกของจักรพรรดิฮูมายุน เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งแรกๆ ของจักรวรรรดิโมกุล แ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,999 ฿
  รหัส : GEO-6E-G066
  วันที่เดินทาง

  08 ธ.ค. 66 – 13 ธ.ค. 66

  เดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจีย เมืองนี้เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีเสน่ห์ของกลิ่นไอของยุคเก่า รวมไปถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือ แม่น้ำ KURA และ แม่น้ำ ARAGVI ทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีวิวทิวทัศน์ที่ส...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,888 ฿
  รหัส : GEO-TK-G010
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 66 – สิงหาคม 66

  ‘’นั่งรถ 4WD สู่ Gergeti Trinity Church โบสถ์เก่ากลางเทือกเขาคอเคซัส’’ เที่ยวไฮไลท์! เดอะโครนิเคิล โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ ป้อมนาริกาล โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มิตรภาพ อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ โบสถ์ Gelati เมืองถ้ำโบราณ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ วิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารจวารี...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : GEO-QR-G055
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 66 – มีนาคม 66

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีควา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : GEO-GF-G047
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – มีนาคม 67

  นำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,990 ฿
  รหัส : GEO-QR-G048
  วันที่เดินทาง

  พฤศจิกายน 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (K...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 50,990 ฿
  รหัส : GEO-QR-G075
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – เมษายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านเล็กน่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 สามารถชื่นชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสถาปัตยกรรมและสีสันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซห์นากีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้ร...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ฿
  รหัส : GEO-GF-G067
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 66 – ธันวาคม 66

    นำท่านชมถ้ำโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็นหนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,999 ฿
  รหัส : GEO-TK-G076
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – กุมภาพันธ์ 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยง...
  คลิ๊กโปรแกรม