โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวอินเดีย

 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,990 ฿
  รหัส : IND-SL-S001
  วันที่เดินทาง

  ส.ค. 65 – ธ.ค. 65

  วันที่1        สนามบินดอนเมือง – สนามบินมุมไบ – เมืองมุมไบ วันที่2       เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี วันที่3       เมืองปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : IND-FD-T007
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – มี.ค. 66

  เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • พุทธคยา เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : IND-FD-S004
  วันที่เดินทาง

  ก.ย. 65 – ธ.ค. 65

  วันที่1        ดอนเมือง กรุงเทพฯ - ชัยปุระ วันที่2        พระราชวังสายลม - นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - CITY PALACE วันที่3        ทัช มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - แชนด์ เบารี - วัดพระพิฆเนศ - สนามบินชัยปุระ วันที่4         สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,990 ฿
  รหัส : IND-SG-T002
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – เม.ย. 66

  1 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกริ – อัลเบิร์ตฮอลล์ 3 เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” 4 เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท 5 เมือง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 24,999 ฿
  รหัส : IND-FD-T006
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65, 30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66

  พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,990 ฿
  รหัส : IND-SG-S010
  วันที่เดินทาง

  มี.ค. 66 – เม.ย. 66

  Day1         สนามบินสุวรรณภูมิ Day2         สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ Day3       แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   Day4      เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Day5     ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สว...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,990 ฿
  รหัส : IND-SG-T005
  วันที่เดินทาง

  08 ธ.ค. 65 – 13 ธ.ค. 65, 29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66, 23 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66, 27 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66, 30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66, 02 ก.พ. 66 – 07 ก.พ. 66, 16 ก.พ. 66 – 24 ก.พ. 66

  เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย พิชิต 2 เขา สัมผัสหิมะปุยนุ่มสีขาว ชมธารน้ำแข็งกาเซียร์ พิเศษ!! นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดลา ล่องเรือชิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,999 ฿
  รหัส : IND-WE-S007
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – ม.ค. 66

  วันแรก              กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา  วันที่สอง          นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • พุทธคยา   วันที่สาม          เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี วันที่สี่         ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 26,990 ฿
  รหัส : IND-SG-T008
  วันที่เดินทาง

  23 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66, 21 ก.พ. 66 – 26 ก.พ. 66, 14 ก.พ. 66 – 19 ก.พ. 66, 16 ก.พ .66 – 21 ก.พ. 66

  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : IND-FD-T003
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66, 25 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66

  บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเท...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : IND-SG-T004
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66, 10 ธ.ค. 65 – 15 ธ.ค. 65

  “แคชเมียร์” ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะกับการพักผ่อน ชมธรรมชาติที่สวยงาม มาดูหิมะ มาดูทุ่งดอกไม้ และสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของผู้คนที่นี่...มาสัมผัสความสวยงามของฤดูหนาว ที่เกิดขึ้นใน “แคชเมียร์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 84,900 ฿
  รหัส : IND-TG-T001
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – มี.ค. 66

  - พักโรงแรม 4 +5 ดาว และ บ้านเรืออย่างดี 1 คืนในแคชเมียร์ - อาหารดี อาหารอินเดีย, จีน, ไทย - พิเศษ!! แถมรูปถ่ายของท่าน 1 รูป ในชุดพื้นเมืองที่สวนโมกุลในแคชเมียร์ หรือ ที่อนุสรณ์แห่งความรัก “ทัชมาฮาล”...
  คลิ๊กโปรแกรม