โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays

เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-608
  วันที่เดินทาง

  25-30 ม.ค. 63, 08-13 ก.พ. 63, 15-20 ก.พ. 63, 22-27 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-05 มี.ค. 63, 07-12 มี.ค. 63, 14-19 มี.ค. 63, 21-26 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 20-25 มี.ค. 63, 3-8 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63, 18-23 ก.พ. 63, 05-10 ก.พ. 63, 07-12 ก.พ. 63, 13-18 มี.ค. 63, 24-29 มี.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-641
  วันที่เดินทาง

  04-09 เม.ย. 63, 11-16 เม.ย. 63, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 26-31 พ.ค. 63, 01-06 เม.ย. 63, 03-08 เม.ย. 63, 09-14 เม.ย. 63, 10-15 เม.ย. 63, 21-26 เม.ย. 63, 24-29 เม.ย. 63, 28 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 29 เม.ย.-04 พ.ค. 63, 01-06 พ.ค. 63, 06-11 พ.ค. 63, 15-20 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 63, 02-07 มิ.ย. 63, 03-08 มิ.ย. 63, 16-21 มิ.ย. 63, 25-30 เม.ย. 63, 30 พ.ค.-04 มิ.ย. 63, 12-17 เม.ย. 63, 13-18 เม.ย. 63, 18-23 เม.ย. 63, 05-10 พ.ค. 63, 23-28 พ.ค. 63, 09-14 พ.ค. 63, 16-21 พ.ค. 63, 02-07 พ.ค. 63, 20-25 มิ.ย. 63, 06-11 มิ.ย. 63, 27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : RUS-WY-612
  วันที่เดินทาง

  08-12 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 25-29 มี.ค. 63, 2-6 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 25-29 ม.ค. 63, 1-5 พ.ค. 63, 3-7 มิ.ย. 63, 27-31 พ.ค. 63, 24-28 มิ.ย. 63, 3-7 ก.ค. 63, 24-28 ก.ค. 63, 8-12 ส.ค. 63, 9-13 ก.ย. 63, 23-27 ก.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระรา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-626
  วันที่เดินทาง

  22-27 เม.ย. 63, 29 เม.ย.-04 พ.ค. 63, 15-20 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 ฿
  รหัส : RUS-W5-661
  วันที่เดินทาง

  08-13 เม.ย. 63, 22-27 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน • ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-544
  วันที่เดินทาง

  15-20 พ.ย. 62, 06-11 ธ.ค. 62, 4-9 มี.ค. 63, 25-30 มี.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,888 ฿
  รหัส : RUS-VN-663
  วันที่เดินทาง

  03-08 เม.ย. 63, 01-06 พ.ค. 63, 08-13 พ.ค. 63, 15-20 พ.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์กอร์ส (ZAGORSK) ซึ่งชื่อเดิมคือเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที่) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : RUS-TG-617
  วันที่เดินทาง

  15-19 ม.ค. 63, 05-09 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 04-08 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 22-26 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย  ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง  พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย  วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง  ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-624
  วันที่เดินทาง

  22-27 เม.ย. 63, 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 63, 10-15 มิ.ย. 63, 05-10 พ.ค. 63, 02-07 ก.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : RUS-WY-629
  วันที่เดินทาง

  07-11 ก.พ. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-650
  วันที่เดินทาง

  12-17 พ.ค. 63, 26-31 พ.ค. 63, 03-08 เม.ย. 63, 21-26 เม.ย. 63, 16-21 มิ.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น แล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-640
  วันที่เดินทาง

  2-9 พ.ค. 63, 11-18 เม.ย. 63, 30 พ.ค.-06 มิ.ย. 63, 25 เม.ย.-02 พ.ค. 63, 16-23 พ.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด...
  จองเลย