โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays

เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-496
  วันที่เดินทาง

  8-13 มิ.ย. 62, 10-15 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62, 15-20 มิ.ย. 62, 27 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 12-17 ก.ย. 62, 13-18 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 6-11 ก.ค. 62, 17-22 ส.ค. 62, 7-12 ก.ย. 62, 5-10 ต.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 ฿
  รหัส : RUS-VN-587
  วันที่เดินทาง

  1-6 พ.ย. 62, 15-20 พ.ย. 62, 06-11 ธ.ค. 62, 08-13 พ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย  ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง  พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย  วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง  ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,555 ฿
  รหัส : RUS-W5-517
  วันที่เดินทาง

  25-30 พ.ค. 62, 11-16 พ.ค. 62, 18-23 พ.ค. 62, 4-9 พ.ค. 62, 10-15 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62, 15-20 มิ.ย. 62, 27 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 12-17 ก.ย. 62, 13-18 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 7-12 ก.ย. 62, 24-29 ส.ค. 62, 1-6 มิ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน • ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : RUS-T5-547
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 27-31 ต.ค. 62, 24-28 พ.ย. 62, 1-5 ธ.ค. 62, 15-19 ธ.ค. 62, 22-26 ธ.ค. 62, 3-7 พ.ย. 62, 10-14 พ.ย. 62, 17-21 พ.ย. 62, 5-9 ม.ค. 63, 12-16 ม.ค. 63, 19-23 ม.ค. 63, 26-30 ม.ค. 63, 2-6 ก.พ. 63, 9-13 ก.พ. 63, 16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 1-5 มี.ค. 63, 8-12 มี.ค. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 08-12 ธ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ • ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม • ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย • ชม วิหารเซนต์ซาเวี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-571
  วันที่เดินทาง

  10-15 ส.ค. 62, 20-25 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62, 25-30 ก.ย. 62, 31 ส.ค.-05 ก.ย. 62, 14-19 ก.ย. 62, 17-22 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 26-31 ธ.ค. 62, 12-17 พ.ย. 62, 05-10 ธ.ค. 62, 07-12 ก.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : RUS-QR-518
  วันที่เดินทาง

  13-17 ก.ค. 62, 12-16 ต.ค. 62, 23-27 ต.ค. 62, 14-18 ก.ย. 62, 10-14 ก.ค. 62, 4-8 ก.ย. 62, 11-15 ก.ย. 62, 18-22 ก.ย. 62, 16-20 ต.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 9-13 ต.ค. 62, 26-30 ต.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 16-20 ก.ค. 62, 8-12 ส.ค. 62, 6-10 พ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-506
  วันที่เดินทาง

  18-23 ก.ย. 62, 25-30 ก.ย. 62, 3-8 ก.ย. 62, 24-29 ก.ย. 62, 10-15 ต.ค. 62, 18-23 ต.ค. 62, 6-11 พ.ย. 62, 4-9 ธ.ค. 62, 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 13-18 พ.ย. 62, 05-10 พ.ย. 62, 05-10 ต.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย ออกเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-544
  วันที่เดินทาง

  15-20 พ.ย. 62, 06-11 ธ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-524
  วันที่เดินทาง

  12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 7-12 ธ.ค. 62, 5-10 ต.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน แล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : RUS-WY-558
  วันที่เดินทาง

  4-8 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 1-5 พ.ย. 62, 16-20 พ.ย. 62, 06-10 ธ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-545
  วันที่เดินทาง

  18-23 ก.ย. 62, 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 20-25 พ.ย. 62, 06-11 ธ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส | ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : RUS-WY-559
  วันที่เดินทาง

  11-15 ต.ค. 62, 19-23 ต.ค. 62, 20-24 ก.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถ...
  จองเลย