โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 ฿
  รหัส : RUS-EY-348
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-03 ม.ค. 61, 23-28 ต.ค. 61, 6-11 พ.ย. 61, 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 3-8 ต.ค. 61, 9-14 ธ.ค. 61, 8-13 ก.ย. 61, 16-21 ต.ค. 61, 17-22 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-415
  วันที่เดินทาง

  5-10 ธ.ค. 61, 19-24 ธ.ค. 61, 14-19 พ.ย. 61, 7-12 พ.ย. 61, 21-26 พ.ย. 61, 26-31 ธ.ค. 61, 09-14 ม.ค. 62, 06-11 มี.ค. 62, 13-18 ก.พ. 62, 16-21 ม.ค. 62, 23-28 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 6-11 ก.พ. 62, 20-25 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 2-7 ม.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน • ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-437
  วันที่เดินทาง

  8-13 ธ.ค. 61, 4-9 ธ.ค. 61, 9-14 ธ.ค. 61, 17-22 ม.ค. 62, 3-8 ธ.ค. 61, 06-11 ธ.ค. 61, 18-23 ม.ค. 62, 08-13 มี.ค. 62, 14-19 มี.ค. 62, 2-7 ธ.ค. 61, 6-11 มี.ค. 62, 29 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 13-18 ก.พ. 62, 16-21 ม.ค. 62, 23-28 ม.ค. 62, 6-11 ก.พ. 62, 8-13 ก.พ. 62, 20-25 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 20-25 มี.ค. 62, 26 มี.ค.-01 เม.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ Moscow Snow Festival - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-414
  วันที่เดินทาง

  19-24 ธ.ค. 61, 10-15 ต.ค. 61, 07-12 พ.ย. 61, 6-11 มี.ค. 62, 13-18 ก.พ. 62, 23-28 ม.ค. 62, 20-25 ก.พ. 62, 2-7 ม.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระรา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-447
  วันที่เดินทาง

  23-28 พ.ค. 62, 26 เม.ย.-01 พ.ค. 62, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 62, 7-12 พ.ค. 62, 11-16 มิ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-430
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 9-14 ธ.ค. 61, 12-17 ธ.ค. 61, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 62, 21-26 ก.พ. 62, 06-11 ธ.ค. 61, 26-31 ม.ค. 62, 16-21 ก.พ. 62, 14-19 มี.ค. 62, 6-11 มี.ค. 62, 7-12 ก.พ. 62, 21-26 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,888 ฿
  รหัส : RUS-QR-334
  วันที่เดินทาง

  5-10 ธ.ค. 61, 14-19 พ.ย. 61, 11-16 ต.ค. 61, 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 61, 4-9 ต.ค. 61, 18-23 ต.ค. 61, 11-16 พ.ย. 61, 23-28 พ.ย. 61, 13-18 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน • ชม สแปร์โ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-400
  วันที่เดินทาง

  8-13 ธ.ค. 61, 4-9 ธ.ค. 61, 21-26 พ.ย. 61, 9-14 ธ.ค. 61, 6-11 ธ.ค. 61, 3-8 ธ.ค. 61, 2-7 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow Festival – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ฮัสกี้ ล่องเรือแม่น้ำมอสโก - Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน – ชมรัสเซียนเซอร์คัส พิเศษ!! Husky Sledding นั่งรถสุนัขลากเลื่อน ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-439
  วันที่เดินทาง

  13-18 มี.ค. 62, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 12-17 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-440
  วันที่เดินทาง

  24-29 ม.ค. 62, 15-20 ก.พ. 62, 6-11 มี.ค. 62, 30 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-03 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านสู่ เมืองหิมะ(Snow Park) ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเล่นในเมืองหิมะ รวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ นำท่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-405
  วันที่เดินทาง

  1-6 ธ.ค. 61, 09-14 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
  รหัส : RUS-EY-418
  วันที่เดินทาง

  15-20 พ.ย. 61, 21-26 ธ.ค. 61, 2-7 พ.ย. 61, 06-11 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ที่สามารถชมด้านล่างได้เกือบทั้งหมด จึงทำให้เลนิน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็นมหาวิท...
  จองเลย