โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-496
  วันที่เดินทาง

  8-13 มิ.ย. 62, 10-15 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62, 15-20 มิ.ย. 62, 27 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 12-17 ก.ย. 62, 13-18 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 6-11 ก.ค. 62, 17-22 ส.ค. 62, 7-12 ก.ย. 62, 5-10 ต.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,555 ฿
  รหัส : RUS-W5-517
  วันที่เดินทาง

  25-30 พ.ค. 62, 11-16 พ.ค. 62, 18-23 พ.ค. 62, 4-9 พ.ค. 62, 10-15 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62, 15-20 มิ.ย. 62, 27 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 12-17 ก.ย. 62, 13-18 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 7-12 ก.ย. 62, 24-29 ส.ค. 62, 1-6 มิ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน • ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-506
  วันที่เดินทาง

  7-12 พ.ค. 62, 8-13 พ.ค. 62, 21-26 มิ.ย. 62, 15-20 พ.ค. 62, 18-23 พ.ค. 62, 22-27 พ.ค. 62, 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 62, 12-17 มิ.ย. 62, 18-23 ก.ย. 62, 25-30 ก.ย. 62, 07-12 มิ.ย. 62, 4-9 มิ.ย. 62, 18-23 มิ.ย. 62, 3-8 ก.ย. 62, 24-29 ก.ย. 62, 10-15 ต.ค. 62, 18-23 ต.ค. 62, 6-11 พ.ย. 62, 4-9 ธ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย ออกเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : RUS-QR-518
  วันที่เดินทาง

  13-17 ก.ค. 62, 12-16 ต.ค. 62, 23-27 ต.ค. 62, 14-18 ก.ย. 62, 10-14 ก.ค. 62, 4-8 ก.ย. 62, 11-15 ก.ย. 62, 18-22 ก.ย. 62, 16-20 ต.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 9-13 ต.ค. 62, 26-30 ต.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 16-20 ก.ค. 62, 8-12 ส.ค. 62, 6-10 พ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-508
  วันที่เดินทาง

  12-17 ก.ค. 62, 10-15 ส.ค. 62, 20-25 ส.ค. 62, 27 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 26-31 ต.ค. 62, 7-12 ส.ค. 62, 13-18 ก.ค. 62, 7-12 ก.ย. 62, 2-7 ก.ค. 62, 31 ส.ค.-05 ก.ย. 62, 5-10 พ.ย. 62, 12-17 พ.ย. 62, 11-16 ต.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-500
  วันที่เดินทาง

  26 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 18-23 ก.ย. 62, 2-7 ต.ค. 62, 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย HILIGHT • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-510
  วันที่เดินทาง

  18-23 พ.ค. 62, 22-27 มิ.ย. 62, 10-15 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62, 27 ก.ค.-01 ส.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,888 ฿
  รหัส : RUS-EY-490
  วันที่เดินทาง

  15-20 พ.ค. 62, 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 62, 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 24-29 ก.ค. 62, 12-17 มิ.ย. 62, 10-15 ก.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรัก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,999 ฿
  รหัส : RUS-WY-511
  วันที่เดินทาง

  21-25 ก.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-512
  วันที่เดินทาง

  22-28 มิ.ย. 62, 13-19 ก.ค. 62, 24-30 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-06 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,999 ฿
  รหัส : RUS-SQ-497
  วันที่เดินทาง

  11-17 เม.ย. 62, 8-14 พ.ค. 62, 3-9 เม.ย. 62, 5-11 มิ.ย. 62, 22-28 พ.ค. 62, 29 เม.ย.-05 พ.ค. 62, 15-21 พ.ค. 62, 27 มิ.ย.-03 ก.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-495
  วันที่เดินทาง

  3-10 มิ.ย. 62, 10-17 มิ.ย. 62, 15-22 ก.ค. 62, 12-19 ส.ค. 62, 16-23 ก.ย. 62, 17-24 มิ.ย. 62, 26 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 9-16 ก.ย. 62, 29 ก.ค.-05 ส.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีน...
  จองเลย