โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวยุโรป

 • ราคาเริ่มต้นที่ 65,888 ฿
  รหัส : EUR-EY-G386
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – มิถุนายน 67

  ออสเตรีย เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ รู...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 65,990 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G515
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – พฤษภาคม 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ประเทศเบลเยี่ยม คือ เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มีขนาดจำนวนประชากรเยอะเป็นอันดับ นำท่านชมเมืองแอนท์เวิร์ป เดินชม จัตุรัสโกรตมาร์ก (Grote Markt) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอนท์เวิร์ป เป็นจุดศูนย์กลาง  ประ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,900 ฿
  รหัส : EUR-TK-G562
  วันที่เดินทาง

  27 มิ.ย. 67 – 3 ก.ค. 67

  จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)   ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G602
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กันยายน 67

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G608
  วันที่เดินทาง

  18 ก.ย. 67 – 24 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67, 17 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67

  ออสเตรีย เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ พระราชวังฮอฟบวร์ก พระราชวังเชินบรุนน์ เยือนเมืองอินส์บรูค ชมหลังคาทองคำ เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองฟุสเซนเมืองลูกกวาด เมืองเคมพ์เทิน สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,888 ฿
  รหัส : EUR-EY-G403
  วันที่เดินทาง

  14 พ.ค. 67 – 21 พ.ค. 67, 23 พ.ค. 67 – 30 พ.ค. 67, 13 มิ.ย. 67 – 20 มิ.ย. 67

  เยอรมัน         ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเฟราเอน จัตุรัส Marienplatz ออสเตรีย        เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และ ความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ                          มหาวิหารเซนต์สตีเฟน พระราชวังฮอฟบวร์ก พระราชวังเชินบรุนน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,900 ฿
  รหัส : EUR-QR-G395
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – มิถุนายน 67

  นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G592
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กรกฏาคม 67

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G639
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กรกฏาคม 67

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,559 ฿
  รหัส : EUR-SV-G619
  วันที่เดินทาง

  7 ต.ค. 67 – 14 ต.ค. 67

  ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้ มิลาน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G500
  วันที่เดินทาง

  16 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67, 11 ก.ย. 67 – 18 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 17 ต.ค. 67

  เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองมิวนิก ชมโอลิมปิกทาวเวอร์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมปราสาทปราก ถนนทองคำ จัตุรัสกลาง เมืองเบอร์โน พิพิธภัณฑ์ Moravian Museum สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา ฮัง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-EY-G568
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  เที่ยวแบบจุใจครบทุกไฮไลท์ 3 ประเทศดัง                 อิตาลี        เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด               สวิส        พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา เที่ยวเมืองล...
  คลิ๊กโปรแกรม