โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวยุโรป

 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G500
  วันที่เดินทาง

  16 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67, 11 ก.ย. 67 – 18 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 17 ต.ค. 67

  เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองมิวนิก ชมโอลิมปิกทาวเวอร์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมปราสาทปราก ถนนทองคำ จัตุรัสกลาง เมืองเบอร์โน พิพิธภัณฑ์ Moravian Museum สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา ฮัง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G561
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

  จากนั้นนําท่านสู่หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีความสวยงามที่ไม่แพ้หมู่บ้านอื่นๆ มีไวน์ท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่ที่รสชาดเยี่ยมอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมอนเตรอสโซ อัล ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G638
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

  จากนั้นนำเดินทางสู่ เมืองบรูกก์ (Bruges) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียมและได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ลำคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้ ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ์ ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G458
  วันที่เดินทาง

  กุมภาพันธ์ 67 – พฤกษภาคม 67

  จากนั้นเดินทางสู่เข้าสู่นำท่านเดินทางสู่คาร์โลวี วารี  (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ นำเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่ม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G640
  วันที่เดินทาง

  18 ต.ค. 67 – 25 ต.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกีธูร์น” Giethoorn Village หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเพียงอย่างเดียว จนได้ฉายาว่าเป็น “หมู่บ้านไร้ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนนับล้านคน นำท่านนั่งเรือหมู่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-OS-G499
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายการเดินทาง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถรโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสโรเมอร์ (ROMBERBERG)” จัตุรัสเก่าแก่รายล้อมไปด้ว...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,990 ฿
  รหัส : EUR-EY-G516
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – มิถุนายน 67

  นำท่านสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,990 ฿
  รหัส : EUR-EY-G288
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – พฤษภาคม 67

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,990 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G373
  วันที่เดินทาง

  22 พ.ค. 66 – 29 พ.ค. 66, 22 ม.ค. 67 – 29 ม.ค. 67, 5 มี.ค. 67 – 12 มี.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,990 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G385
  วันที่เดินทาง

  11 พ.ค. 67 – 17 พ.ค. 67, 15 มิ.ย. 67 – 21 มิ.ย. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร(Venice Mestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,990 ฿
  รหัส : EUR-SV-G633
  วันที่เดินทาง

  16 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน นอกจากนี้เมืองนี้ก็ยังมีความน่ารักในตัวเองเพราะเป็นเมืองเล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตั้งอยู่ท่ามกลา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,995 ฿
  รหัส : EUR-SV-G621
  วันที่เดินทาง

  21 ต.ค. 67 – 28 ต.ค. 67

  นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์,เยอรมัน,ลักเซมเบิร์กและเบลเยี่ยม นำท่านเดินทางสู่เมืองหลักต่างๆ ที่งดงามดังนี้ อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่...
  คลิ๊กโปรแกรม